Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 594, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 30.06.2011

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Hvorfor velge Naproxen-E fremfor Naproxen ved menstruasjonssmerter?

Dato for henvendelse: 30.06.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 594, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Farmasistudent spør om hvorfor velge Naproxen-E fremfor Naproxen ved menstruasjonssmerter mht. gastrointestinale bivirkninger?

SVAR: Depotformuleringer og enterotabletter gir ikke vesentlig mindre risiko for for alvorlige bivirkninger enn vanlige formuleringer (1).

Risikofaktorer for gastrointestinale bivirkninger er tidligere ulcerøs sykdom eller komplikasjoner, bruker flere blodplatehemmere eller bruker NSAIDs sammen antikoagulerende behandling eller har mer en risikofaktor: Alder over 60 år, bruker kortikosteroider, dyspepsi eller GERD symptomer. Risikoen er videre relatert til behandlingsvarighet. Det gjennomsnittlige behandlingstid for å observere signifikant risiko av GI-effekter var 84 dager. Imidlertid er en økt risiko allerede sett etter en ukes behandling med indometacin (2).

Konvensjonelle naproksentabletter når Cmax etter 1-2 timer etter inntak, mens enterodrasjerte naproksentabletter når Cmax 4-6 timer etter (3). Behandling av menstruasjonsmerter er av kort varighet og som for all annen smertebehandling er det ønskelig at den skal virke raskt.

Bivirkningsavsnittene i preparatomtalene til Naproxen og Napren-E er identiske og avslører dermed ikke noen forskjell i risiko (4-5).

At norske leger forskriver naproksen som enteroformuleringer skyldes nok en godt innarbeidet vane.

Referanser
  1. 1. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Ikke-steroide antiinflammatoriske midler. http://www.legemiddelhandboka.no/ (29. juni 2011).
  2. 2. Feldman M, Das S. NSAIDs (including aspirin): Primary prevention of gastroduodenal toxicity. In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 15. oktober 2010).
  3. 3. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Naproksen. http://www.legemiddelhandboka.no/ (29. juni 2011).
  4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC). Naproxen Actavis. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Siste endret: 9. oktober 2009).
  5. 5. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC). Napren-E. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Siste endret: 27. februar 2008). oktober 2009.