Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. på e-post og vi ringer deg opp med en gang.
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 6068, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 07.10.2015

 • RELIS Sør-Øst

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

NuvaRing og menstruasjonsblødning

Dato for henvendelse: 07.10.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 6068, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Pasient som bruker NuvaRing (etonogestrel og etinyløstradiol) har to spørsmål:
1. Er det menstruasjonsblødning hun får ved en ukes pause fra p-ringen?
2. Ved blødning under kontinuerlig bruk av p-ring, er det da menstruasjonsblod eller kan det være noe annet?

SVAR: 1. Ved pause fra bruk av NuvaRing (etonogestrel og etinyløstradiol) vil det vanligvis etter 2-3 dager komme en bortfallsblødning. Denne vil vanligvis være mindre enn en normal menstruasjonsblødning. Ny p-ring skal settes inn etter maksimalt 7 dagers pause, også ved pågående bortfallsblødning (1-3).

2. Kontinuerlig bruk av p-ring er ufarlig, men det vil før eller siden komme en mellomblødning. Heller ikke dette er en menstruasjonsblødning. Det er likevel anbefalt å ta 4-7 dagers pause fra p-ringen når dette oppstår, for så å fortsette kontinuerlig bruk (1-3).

Obs:

 • Hver p-ring skal kun brukes i 3 uker (1).
 • En sjelden gang kan mellomblødninger komme av en annen grunn, som infeksjon eller graviditet. Det kan derfor være lurt å oppsøke lege ved slike plager (1,3).

  Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) NuvaRing. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 9. mai 2014).
  2. 2. Gamnes S, Johansen M. Metodebok til ”Sex og samfunn”, s. 53-55, 7de utgave, 2015.
  3. 3. Pasientinformasjon om p-ring. www.sexogsamfunn.no (lest 5. oktober 2015).