Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. på e-post og vi ringer tilbake innen kort tid.
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 6174, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 02.11.2015

 • RELIS Sør-Øst

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Betennelsesdempende medikamenter til pasient med von Willebrands sykdom

Dato for henvendelse: 02.11.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 6174, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Pasient med von Willebrands sykdom plages med muskelsmerter. Lege spør om valg av betennelsesdempende medikamenter da NSAIDs er antatt kontraindisert.

SVAR: Von Willebrands sykdom er den vanligste medfødte koagulasjonsforstyrrelsen. Cirka 700 pasienter med sykdommen er registrert i Norge, og tilstanden gir varierende grad av blødningstendens.

 • Type I: Utgjør 60 – 80 %, milde symptomer.
 • Type II: Utgjør 10 – 30 %, noe mer uttalte blødningssymptomer
 • Type III: Utgjør 1 – 5 %, gir alvorligst blødningstendens (1).

  Dette er en kronisk lidelse, og behandlingen består i å forhindre blødninger, samt stanse eventuelle pågående blødninger. Smertestillende medisiner som inneholder acetylsalisylsyre skal unngås da disse gir økt blødningstendens. Det samme gjelder flere NSAIDs. Senter for sjeldne diagnoser ved OUS anbefaler derfor paracetamol som smertebehandling for pasienter med von Willebrands sykdom (2).

  I svenske retningslinjer for blødersykdommer finnes det mer informasjon om aktuelle medisiner mot smerte og/eller betennelse. Også der anbefales paracetamol som førstevalg, og om nødvendig kan det kombineres med kodein. I tillegg anbefales det å behandle betennelser med selektive COX-2-hemmere da disse ikke påvirker trombocyttfunksjonen, og følgelig ikke gir økt blødningsrisiko (3). Valget står da mellom parekoksib, celekoksib og etorikoksib. De to sistnevnte finnes som peroral behandling, og av disse er etorikoksib (Arcoxia) mest COX-2-selektiv (4).

  KONKLUSJON
  Pasienter med von Willebrands sykdom skal i utgangspunktet smertebehandles med paracetamol og eventuelt kodein. Medikamenter som inneholder acetylsalisylsyre og de fleste NSAIDs bør unngås da disse kan gi økt blødningstendens. Selektive COX-2-hemmere (for eksempel etorikoksib) kan prøves dersom det er behov for betennelsesdempende da disse medikamentene ikke påvirker trombocyttfunksjonen.

  Ved behov for mer informasjon rundt sykdommen og/eller behandling kan det anbefales å ta kontakt med Senter for sjeldne diagnoser:
 • Tlf: 23075340
 • Web: www.sjeldnediagnoser.no

  Referanser
  1. 1. Norsk elektronisk legehåndbok. Von Willebrands sykdom. http://www.legehandboka.no/ (Sist endret: 12. oktober 2014).
  2. 2. Diagnosefolder om von Willebrands sykdom. Oppdatert april 2011 (www.sjeldnediagnoser.no).
  3. 3. Socialstyrelsen i Sverige. Blödersjuka. Publiseringsdato: 19. august 2015. Versjon: 4.0 (www.socialstyrelsen.se).
  4. 4. RELIS database 2009; spm.nr. 3597, RELIS Øst. (www.relis.no/database)