Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Se øverst til høyre
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 665, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 29.07.2011

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Tamoksifen og restless legs

Dato for henvendelse: 29.07.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 665, RELIS Sør-Øst.

SPØRSMÅL: Kvinne i 40-årene som det siste året har gjennomgått behandling for brystkreft har de siste månedene hatt rastløse bein som hemmer nattesøvnen. Hun bruker nå tamoksifen daglig og alimemazin (Vallergan) av og til. I Felleskatalogen står leggkramper angitt som en vanlig bivirkning for tamoksifen. Lege spør om rastløse bein kan være en bivirkning av tamoksifen og om det i såfall er vanlig.

SVAR: Leggkramper er en vanlig bivirkning som følge av tamoksifenbruk (1). Rastløse bein er ikke nevnt verken i norsk eller dansk preparatomtale (1,2). Over tid angir ca. 20% å ha leggkramper og ca. 1 av 4 av disse har samtidig rastløse bein (3). Rastløse bein er vanligvis idiopatisk. Disponerende faktorer er familiehistorikk, graviditet, diabetes mellitus, jernmangel og legemidler (4).

Legemiddelutløst rastløse bein er hyppigst assosiert med psykotrope legemidler, spesielt antidepressiva og antipsykotika. I enkelte tilfeller har dysfunksjon i det dopaminerge systemet vært involvert (5). Pasienten bruker alimemazin som er et fentiazin. Flere fentiaziner er antipsykotika.

I AHFS, Martindale, Lexicomp, Clinical pharmacology, Meyler's (standard oppslagsverk for legemiddelbivirkninger) eller Reactions Weekly (tidsskrift for bivirkningskasuistikker) er ikke rastløse bein beskrevet som bivirkning av tamoksifen.

Referanser
  1. 1. Lægemiddelstyrelsen. Preparatomtale (SPC). Tamoxifen Sandoz. http://produktresume.dk/ (Sist endret: )
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC). Tamoxifen Mylan. http://legemiddelverket.no/ (Sist endret: 31. mars 2011)
  3. 3. Norsk elektronisk legehåndbok. Leggkramper. http://www.legehandboka.no/ (29. juli 2011).
  4. 4. Norsk elektronisk legehåndbok. Rastløse bein. http://www.legehandboka.no/ (29. juli 2011).