Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. per e-post og vi ringer tilbake (kl. 08.30 -15.30).
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 6739, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 25.02.2016

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Valg av aminoglykosid ved cystisk fibrose

Dato for henvendelse: 25.02.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 6739, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En farmasøyt spør på vegne av en barnelege om tobramycin er mer effektivt enn gentamicin ved cystisk fibrose (CF). Barnelegen spør om gentamicin kan brukes ved CF på samme indikasjon som tobramcyin ved CF.

SVAR: Gentamicin og tobramycin har relativt like antimikrobielle spektra. De har like antibakterielle verdier for bakterieartene innen Enterobacteriaceae og Staphylococcus spp, mens tobramycin har noe bedre effekt mot Pseudomonas spp (1,2).

Generell veileder i pediatri har et eget kapittel om cystisk fibrose, hvor også antibiotikabehandling er omtalt. Tobramycin er her angitt som et av antibiotika som kan brukes ved Pseudomonas aeruginosa. CF pasienter er mye mer utsatt enn andre for å få vekst av/infeksjoner med P. aeruginosa (3).

Vi ser ikke at det er grunnlag på nåværende tidspunkt for at vi skal anbefale annen behandling enn den som veilederen i pediatri anbefaler.

Referanser
  1. 1. The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) Clinical Breakpoint Table v. 6.0. http://www.eucast.org/clinical_breakpoints/ (Gyldig fra 1. januar 2016).
  2. 2. Norsk barnelegeforening. Generell veileder i pediatri. Antimikrobielle midler til systemisk bruk. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sett: 23. februar 2016).
  3. 3. Norsk barnelegeforening. Generell veileder i pediatri. Cystisk fibrose. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sett: 23. februar 2016).