Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. per e-post og vi ringer tilbake (kl. 08.30 -15.30).
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 6804, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 08.03.2016

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Bytte fra Microgynon til den amerikanske p-pillen Apri

Dato for henvendelse: 08.03.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 6804, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Kvinne står på p-pillen Microgynon (levonorgestrel/etinyløstradiol). Hun er nå i USA og vil bytte til p-pillen "Apri". Lege spør om dette er et greit bytte med tanke på type og mengde virkestoff i de to p-pillene.

SVAR: Microgynon inneholder levonorgestrel 150 mikrogram og etinyløstradiol 30 mikrogram. Hvert brett har 21 tabletter, og det er et syvdagers tablettfritt intervall mellom brettene (1). Apri inneholder et annet gestagen, desogestrel 150 mikrogram, og etinyløstradiol 30 mikrogram. I tillegg inneholder Apri 28 tabletter pr. brett hvorav 7 er inaktive, i motsetning til Microgynons 21 tabletter pr. brett (2).

RELIS har tidligere utredet risiko ved bruk av P-piller, samt bytte mellom P-piller. Monofasiske kombinerte p-piller med levonorgestrel er førstevalget til unge friske kvinner i Norge. Dette fordi disse p-pillene har lavere risiko (5-7 pr. 10000 pr. år) for venøse tromboembolier (VTE) sammenlignet med monofasiske kombinerte p-piller med desogestrel (9-12 pr. 10000 pr. år) (3,4). Ved et bytte mellom monofasiske kombinerte p-piller kan det startes opp nytt preparat dagen etter den vanlige tablettfrie perioden. Det er også mulig å starte rett etter siste hormonholdige tablett. Det er ikke nødvendig å benytte ikke-hormonell tilleggsprevensjon den første uken ved bytte mellom ulike kombinasjonspreparater (5).

Et bytte til en amerikansk monofasisk kombinert p-pille med levonorgestrel vil innebære lavere risiko for VTE enn et bytte til Apri. UpToDate oppgir følgende amerikanske p-piller med levonorgestrel 150 mikrogram og etinyløstradiol 30 mikrogram: Altavera, Chateal, Kurvelo, Levora, Marlissa og Portia 28. Alle disse kombinasjonspillene inneholder 28 tabletter, hvorav 21 aktive og 7 inaktive (6).

KONKLUSJON
Kvinnen kan bytte direkte fra Microgynon til Apri. Begge er monofasiske kombinerte p-piller med etinyløstradiol 30 mg. Gestagenet i Apri, desogestrel, har noe høyere risiko for VTE sammenlignet med levonorgestrel. Et bytte til en amerikansk monofasisk kombinert p-pille med levonorgestrel vil innebære lavere risiko for VTE enn et bytte til Apri.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Microgynon. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 3. november 2014).
  2. 2. U.S. Food and Drug Administration (FDA). Label information Apri. http://www.drugs.com/ (Godkjent: Januar 2016).
  3. 3. RELIS database 2011; spm.nr. 6759, RELIS Vest. (www.relis.no)
  4. 4. Statens legemiddelverk. Anbefalte hormonelle prevensjonsmidler. http://www.legemiddelverket.no/ (Lest: 7. mars 2016).
  5. 5. RELIS database 2007; spm.nr. 4565, RELIS Vest. (www.relis.no)
  6. 6. Lexicomp. Ethinyl estradiol and levonorgestrel: Drug information. Version 167.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Søk: 7. mars 2016).