Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Se øverst til høyre
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 6947, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 15.04.2016

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Ibuprofen ved vannkopper hos småbarn

Dato for henvendelse: 15.04.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 6947, RELIS Sør-Øst.

SPØRSMÅL: Sykepleier spør om det er noen kontraindikasjoner forbundet med å gi ibuprofen til småbarn med vannkopper. Hun har lest at ibuprofen ikke anbefales da dette skulle forverre sykdommen/betennelsesreaksjonen.

SVAR: På generelt grunnlag foretrekkes paracetamol fremfor ibuprofen som smertelindrende og feberdempende medisin på grunn av gunstigere bivirkningsprofil. Den godkjente preparatomtalen (SPC) til Nurofen mikstur (ibuprofen) oppgir at vannkopper unntaksvis kan være årsak til alvorlige infeksiøse komplikasjoner i hud og bløtvev. NSAIDs bidrag til forverring av slike infeksjoner kan per i dag ikke utelukkes, og bruk av ibuprofen frarådes derfor ved vannkopper (1). Norsk elektronisk legehåndbok anbefaler symptomatisk behandling ved behov. Førstevalget er topikal behandling med Hvitvask sinkliniment. Deretter perorale antihistaminer. Bruk av salisylater frarådes da dette er assosiert med utvikling av Reyes syndrom (2).

UpToDate sin artikkel om vannkoppbehandling tar for seg både symptomlindrende og eventuell antiviral behandling. Her anbefales antihistaminer mot kløe, klipping av fingernegler for å unngå sår som følge av kløe og paracetamol mot feber. Det står at NSAIDs også kan brukes, men at noen fraråder NSAIDs på grunn av en usikker sammenheng med bakteriell hudinfeksjon (3).

I en britisk kasus-kontroll studie var det totalt 140 111 pasienter som var diagnostisert med vannkopper. Det ble undersøkt hvor mange av disse som utviklet alvorlig hud- eller bløtdelsinfeksjon, og det ble samtidig registrert hvor mange som i denne perioden hadde brukt NSAIDs. Resultatene viste at NSAIDs var assosiert med om lag 5 ganger økt risiko for slik komplikasjon. Herav hadde cirka 85 % brukt ibuprofen. Det var ingen økt risiko for slike infeksjoner hos pasientene som hadde brukt paracetamol (4).

KONKLUSJON
Barn med vannkopper kan få symptomatisk behandling av kløe med sinkliniment og antihistaminer. Om behov for feberdempende eller smertestillende medisin anbefales paracetamol fremfor ibuprofen. Dette skyldes både gunstigere bivirkningsprofil og at det er sett en økt risiko for alvorlig hud- eller bløtdelsinfeksjon hos pasienter med vannkopper ved bruk av NSAIDs.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Nurofen mikstur. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 28. desember 2015).
  2. 2. Norsk elektronisk legehåndbok. Vannkopper. http://www.legehandboka.no/ (Sist endret: 22. desember 2015).
  3. 3. Albrecht MA. Treatment of varicella (chickenpox) infection. Version 15.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 2. februar 2016).
  4. 4. Mikaeloff Y, Kezouh A et al. Nonsteroidal anti-inflammatory drug use and the risk of severe skin and soft tissue complications in patients with varicella or zoster disease. Br J Clin Pharmacol 2008; 65(2): 203-9.