Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Ikke tilgjengelig på telefon grunnet Covid-situasjonen. Velg «still spørsmål» og be om at vi ringer deg tilbake.
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 7043, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 10.05.2016

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Movicol til voksne brukt til barn under 12 år

Dato for henvendelse: 10.05.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 7043, RELIS Sør-Øst.

SPØRSMÅL: I Felleskatalogen står det at vanlig Movicol (magrogol) ikke skal brukes til barn under 12 år. Da er det anbefalt å bruke Movicol Junior (makrogol). Farmasøyt har sett resepter fra både fastleger og sykehus på vanlig Movicol i 100 pakning til barn under 12 år. Det spørres om dette bør tas opp med legene.

SVAR: Movicol Junior har kun vært på markedet i Norge de siste årene, og vanlig Movicol til voksne og barn over 12 år har også vært brukt til barn under 12 år. Slik bruk har blant annet vært beskrevet i veileder fra Norsk barnelegeforening (1).

Movicol Junior dosepose inneholder 6,563 g makrogol 3350 USP, 175,4 mg natriumklorid, 89,3 mg natriumhydrogenkarbonat og 25,1 mg kaliumklorid. Vanlig startdose er 1 dosepose daglig for barn fra 2 til 6 år , og 2 doseposer daglig for barn fra 7 til 11 år. Dosen må justeres opp eller ned etter behov for å oppnå regelmessig myk avføring. Dersom det er nødvendig med en doseøkning, bør dette gjøres hver annen dag. Maksimal dose som er nødvendig, overstiger normalt ikke 4 doseposer om dagen. Ved avføringsstopp hos barn fra 5 til 11 år er en behandlingskur på syv dager beskrevet i preparatomtalen. Da økes doseringen gradvis til 12 doseposer som gis daglig de siste dagene av kuren (2).

Movicol doseposer til voksne og barn over 12 år har samme innholdsstoff som Movicol Junior, men i dobbel mengde (kaliumklorid x 1,5). I preparatomtalene er det angitt at Movicol Junior dosepulver skal blandes ut i 62,5 ml vann, og Movicol skal blandes ut i 125 ml vann. Etter utblanding er dermed konsentrasjonene av makrogol og elektrolytter tilnærmet lik for preparatene (2-4).

Movicol Junior inneholder ikke smakstilsetning (2). Movicol til voksne og barn over 12 år finnes i to varianter; med lime- og sitronaroma (3) og med sjokoladesmak (4). Ulike preferanser når det gjelder smak på løsningene, kan derfor ha betydning for valg av preparat.

KONKLUSJON
I likhet med Movicol Junior bør Movicol til voksne kunne benyttes til barn under 12 år hvis doseringen er tilpasset barnets alder og avføringsproblemer. Dersom apoteket har mistanke om feildosering, må forskrivende lege kontaktes.

Referanser
  1. 1. Norsk barnelegeforening. Generell veileder i pediatri. Kronisk obstipasjon. http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/pediatri/ (Sist revidert: 18 oktober 2013)
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Movicol Junior. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 25. september 2015).
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Movicol. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 25. september 2015).
  4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Movicol, med sjokoladesmak. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 25. september 2015).