Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Se øverst til høyre
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 7130, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 01.06.2016

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Vermox til spedbarn

Dato for henvendelse: 01.06.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 7130, RELIS Sør-Øst.

SPØRSMÅL: Pasienten er en 2 mnd gammel baby. Det er påvist barnemark i hele familien (mor, far og eldre søster). Familien ble behandlet med mebendazol (Vermox), første dose for 1 uke siden. Det er nå også påvist barnemark hos spedbarnet på 2 mnd. Kan man gi mebendazol til så små spedbarn?

SVAR:
Mebendazol skal brukes med forsiktighet til barn under 1 år på grunn av begrenset erfaring og at det er observert kramper hos barn under denne alderen. Mebendazol bør bare gis til barn under 1 år dersom deres orminfeksjon påvirker barnets ernæringstiltand og normale fysiske utvikling. En britisk database oppgir doseringsanbefaling fra 6 måneders alder for barnemarkinfeksjon (1-3).

RELIS har kontaktet en barnelege på et større universitetssykehus med særlig kunnskap om infeksjonsmedisin. Legens vurdering er at barnemark ikke er en farlig tilstand og anbefaler at infeksjonen ikke behandles før barnet er ett år gammelt, dersom den da ikke har gått over av seg selv etter god hygiene og behandling av øvrige familiemedlemmer. Reinfeksjon i familier er imidlertid heller ikke uvanlig til tross for behandling, og det er derfor også en risiko for at det vil bli nødvendig med flere behandlingsrunder (4).

Et alternativ til mebendazol, når barnet blir større, kan være pyrvin (Vanquin). Dette middelet kan gis til barn ned til 10 kg. Middelet regnes for å ha lav toksisitet fordi virkestoffet i liten grad absorberes fra tarmkanalen (1,5). Middelet finnes imidlertid ikke som mikstur og tablettene må svelges hele.

Hygienetiltak:
For å unngå reinfeksjoner bør forebyggende tiltak iverksettes. Særlig viktig er god hånd- og toaletthygiene, daglig bad/vask av området rundt analåpningen, hyppig bytting og kokvask av håndklær, sengeklær og undertøy, nøye vask av toalettramme og leker og skrubbing og klipping av negler.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2011; spm.nr. 7126, RELIS Vest
  2. 2. BNF for Children 2016. Mebendazol. www.helsebiblioteket.no. Lest 31. mai 2016
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Vermox. http://legemiddelverket.no/legemidelsok (Sist oppdatert: 4. desember 2014)
  4. 4. Lege, universitetssykehus. Pers. medd. 31. mai 2016
  5. 5. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Vanquin. http://legemiddelverket.no/legemidelsok (Sist oppdatert: 26. august 2009)