Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. på e-post og vi ringer tilbake innen kort tid.
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 7382, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 10.08.2016

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Administrering av Resonium-Calcium

Dato for henvendelse: 10.08.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 7382, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En sykepleier på et sykehjem lurer på hvordan Resonium-Calcium kan administreres.

SVAR: Resonium-Calcium inneholder kalsiumpolystyrensulfonat og blir brukt som ionebytter for behandling av hyperkalemi.

Administrering til voksne og eldre:
Oralt: Vanlig dose er 15 g pulver 3-4 ganger daglig. Preparatet gis utrørt i litt vann, grøt, saft (ikke fruktjuice pga. dens høye kaliuminnhold) eller syltetøy, beregne ca. 3-4 ml pr g pulver.

Rektalt: Hvis brekninger gjør peroral administrering vanskelig, kan preparatet gis rektalt i form av en suspensjon: 30 g pulver røres ut i 100 ml 2 % metylcellulose og 100 ml vann, eller i 150 ml 10 % glukose eller vann og gis som klyster 1 gang daglig. Klysteret skal om mulig beholdes i minst 9 timer og deretter skal colon skylles for å fjerne ionebytteren.

I innledningsfasen kan rektal, såvel som oral administrasjon hjelpe til å senke kaliumnivået raskere. Om begge administrasjonsformene benyttes fra begynnelsen, er det formodentlig unødig å fortsette med rektal administrering når den peroralt gitte ionebytteren har nådd rektum (1).

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Resonium-Calcium. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 26. februar 2014).