Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. per e-post og vi ringer tilbake (kl. 08.30 -15.30).
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 7422, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 19.08.2016

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Ondansetron til barn med cyclic vomiting syndrome

Dato for henvendelse: 19.08.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 7422, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Finnes det dokumentasjon for behandling med ondansetron ved cyclic vomiting syndrome, når meklozin (Postafen) ikke har hatt effekt?

SVAR: Bruk av ondansetron er omtalt som ett av flere behandlingsalternativer i oversiktsartikler om CVS (1-4). Det ser ikke ut til å foreligge noen kliniske studier av ondansetron ved denne tilstanden, den underliggende dokumentasjonen er hovedsakelig basert på retrospektive analyser av behandlede pasienter. Dermed er det heller ikke gjort noen undersøkelser av forholdet mellom dose, effekt og bivirkninger ved denne tilstanden.

Referanser
  1. 1. Desilets DJ. Cyclic vomiting syndrome . Version 9.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 17. mai 2016).
  2. 2. Kaul A, Kaul KK. Cyclic vomiting syndrome: A functional disorder. Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr 2015; 18 (4): 224-9.
  3. 3. Li BU, Lefevre F, et al. North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition consensus statement on the diagnosis and management of cyclic vomiting syndrome. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2008; 47 (3): 379-93.
  4. 4. Moses J, Keilman A, et al. Approach to the diagnosis and treatment of cyclic vomiting syndrome: a large single-center experience with 106 patients. Pediatr Neurol 2014; 50 (6): 569-73.