Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. per e-post og vi ringer tilbake (kl. 08.30 -15.30).
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 7825, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 01.12.2016

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Tilleggsprevensjon ved oppstart av levonorgestrel+etinyløstradiol

Dato for henvendelse: 01.12.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 7825, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En farmasøyt spør hvor lenge man må bruke tilleggsprevensjon dersom man starter med Microgynon (levonorgestrel+etinyløstradiol) på dag 6-28 i syklus? Den godkjente preparatomtalen (SPC) opplyser at tilleggsprevensjon må benyttes de første 7 dagene av tablettinntaket ved oppstart på dag 2-5 i syklus.

SVAR: Bakgrunn
I løpet av den første delen av menstruasjonssyklusen vil en såkalt follikkel modnes, slik at den ved eggløsningen inneholder en befruktningsdyktig eggcelle (1). P-piller virker som antikonsepsjonsmiddel hovedsakelig ved at eggløsningen hemmes, i tillegg til at slimet i livmorhalsen blir mindre gjennomtrengelig for sædceller og slimhinnen i livmoren blir mindre mottagelig for et eventuelt befruktet egg. I tillegg vil utviklingen av follikler til en viss grad hemmes ved bruk av p-piller (2,3).

Oppstart av p-pille og tilleggsprevensjon
Generelt gjelder det at dersom man starter med p-piller på den første dagen i menstruasjonen (dag én av menstruasjonssyklusen), vil man være beskyttet mot graviditet med en gang. Man trenger ikke å bruke tilleggsprevensjon da (2) .

Dersom man begynner med p-pillen på inntil den femte dagen i menstruasjonen eller før, vil man fortsatt være beskyttet mot graviditet med en gang, med mindre man har en kort menstruasjonssyklus (dersom mensen kommer hver 23. dag eller før). Hvis man har en kort menstruasjonssyklus må det brukes tilleggsprevensjon inntil man har tatt p-pillen i syv dager (4-7).

Dersom man begynner med p-pillen på en hvilken som helst annen dag i syklusen (det vil si fra syklusdag 6), vil en ikke være beskyttet mot graviditet med en gang. De fleste kilder angir at man også i dette tilfellet trenger tilleggsprevensjon inntil man har tatt p-pillen i syv dager (4-7). En artikkel angir imidlertid at det i slike tilfeller er behov for tilleggsprevensjon i en - tre uker (8).

Ved oppstart av p-pillen etter syklusdag 5 kan det potensielt forekomme en tidlig follikkelmodning og påfølgende eggløsning før man rekker å få full effekt av p-pillen. Det er vanlig å si at det tar syv dager før man har full antikonsepsjonseffekt av p-pillen (2,3). Tilsvarende ved oppstart av p-pillen senere i syklus er det også en risiko for follikelmodning/sen eggløsning før p-pillen har full effekt. På hvilken syklusdag eggløsningen skjer kan variere mellom ulike kvinner og mellom de ulike menstruasjonssyklusene hos en og samme kvinne.

Grunnen til at det anbefales tilleggsprevensjon ved oppstart av p-pillen (når som helt i syklusen) etter syklusdag 5, er altså at man ønsker å unngå follikkelmodning/eggløsning før p-pillen har full antikonsepsjonseffekt.

Konklusjon
Ved oppstart av p-pille (i dette tilfellet Microgynon) fra og med syklusdag 6, anbefales det tilleggsprevensjon i syv dager. Dersom det er svært viktig å unngå graviditet kan et råd være å bruke tilleggsprevensjon i eksempelvis 14 dager ved oppstart fra og med syklusdag 6. Produsenten av Microgynon anbefaler tilleggsprevensjon i syv dager også ved oppstart av p-pillen på syklusdag 2-5. Dette er nok en ekstra sikring for å unngå at kvinner med korte sykluser (det vil si tidlig eggløsning) skal oppleve å bli gravide før p-pillen har full antikonsepsjonseffekt.

Referanser
  1. 1. O Sand, Sjaasta ØV et al. Menneskets fysiologi 2001. Forplantningen og seksualfysiologien. 533-44.
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Microgynon. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 03. november 2014).
  3. 3. Martin KA, Barbieri RL. Overview of the use of estrogen-progestin contraceptives. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 17. august 2016).
  4. 4. WHO. Reproductive Health Library. Immediate start of hormonal contraceptives for contraception. http://apps.who.int/rhl/en/
  5. 5. Lopez LM, Newmann SJ et al. Immediate start of hormonal contraceptives for contraception. Cochrane Database Syst Rev. 2012; 12.
  6. 6. NHS. Contraception guide. Combined pill. http://www.nhs.uk/pages/home.aspx
  7. 7. Sex og samfunn. P-piller. http://sexogsamfunn.no/
  8. 8. Lara-Torre E. Tips for Clinicians. “Quick Start”, an Innovative Approach to the Combination Oral Contraceptive Pill in Adolescents. Is It Time to Make the Switch? J Pediatr Adolesc Gynecol 2004; 17: 65–7.