Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 7931, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 23.12.2016

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Botulinumtoksin i svangerskap

Dato for henvendelse: 23.12.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 7931, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Gravid kvinne i første trimester er plaget av migrene. Hun har startet opp med Botox behandling (botulinumtoksin A) i samråd med nevrolog. Kvinnen er imidlertid engstelig for om det er skadelig for barnet. Jordmor spør om RELIS har kunnskap om Botox og svangerskap.

SVAR: Det finnes lite data på bruk av botulinumtoksin A (Botox) i svangerskap. Botulinumtoksin A bør derfor kun benyttes hos gravide når det anses medisinsk nødvendig og det ikke finnes andre tilfredsstillende behandlinger.

Ved forebyggende behandling av migrene injiseres botulinumtoksin A intramuskulært i hode/nakke (1). Botulinumtoksin A er et stort protein med høy molekylvekt. Det er derfor ikke forventet overgang i pasientens systemiske sirkulasjon og heller ikke passasje over placenta hos gravide (2,3).

Den begrensede dokumentasjonen som finnes, er kasuistikker (også ved andre indikasjoner enn migrene) og noen rapporter om kvinner med botulisme i svangerskapet. Disse observasjonene har ikke gitt indikasjoner på at mors behandling med botulinumtoksin A gir skadelige effekter hos foster (3-5).

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Botox. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 5. februar 2016).
  2. 2. Briggs GG, Freeman RK et al, editors. Drugs in pregnancy and lactation. A reference guide to fetal and neonatal risk 2015; 10th ed.: 156-7.
  3. 3. Amundsen S, Nordeng H et al. Pharmacological treatment of migraine during pregnancy and breastfeeding. Nat Rev Neurol 2015; 11(4): 209-19.
  4. 4. UK teratology information service (UKTIS). Exposure to botulinum toxin in pregnancy. http://www.medicinesinpregnancy.org/ (Publisert: mai 2014).
  5. 5. Brin MF, Kirby RS et al. Pregnancy outcomes following exposure to onabotulinumtoxin A. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2016; 25: 179-87.