Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 8210, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 27.02.2017

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Statiner og polynevropati

Dato for henvendelse: 27.02.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 8210, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En 70 år gammel kvinne har en sykehistorie på over 10 år med polynevropati. Denne sitter i beina, er uttalt sensorisk, men også lett motorisk affisert. I tillegg har pasienten blitt behandlet for hypertoni i snart 20 år, samt behandlet med PTA i høyre underekstremitet grunnet claudicatio. Hun bruker nå følgende medisiner: Atacand (kandesartan), Carduran (doksazosin) og Albyl E (acetylsalisylsyre). Pasienten har blitt anbefalt å starte behandling med statiner. Lege spør hvordan det er med statiner og polynevropati.

SVAR: RELIS har flere ganger tidligere fått spørsmål om statiner og polynevropati. Basert på de tre nyeste utredningene vet vi følgende (1-3, vedlagt):

Perifer polynevropati kan være en bivirkning ved bruk av statiner, og forekommer sjelden eller svært sjelden for alle statiner. Statiners effekt på nervefibre er sannsynligvis en klasseeffekt. Risikoen for bivirkninger antas å øke med høyere doser. Det er ikke kjent at noen statiner gir mindre myelinskade/nerveskade enn andre. Dersom statiner utløser polynevropati vil bivirkningen i de fleste tilfeller reverseres i løpet av måneder etter seponering. Samtidig foreligger det en viss risiko for irreversibilitet.

Søk i PubMed og UpToDate tilfører intet nytt til tidligere utredninger.

KONKLUSJON
Statiner vil i sjeldne tilfeller kunne gi polynevropati, og dette ser ut til å være en klasseeffekt. Bivirkningen er stort sett reversibel, men kan i enkelte tilfeller vedvare.

Referanser