Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. per e-post og vi ringer tilbake (kl. 08.30 -15.30).
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 8413, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 21.04.2017

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Alfalipoinsyre mot "burning mouth syndrome"

Dato for henvendelse: 21.04.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 8413, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Er det anbefalt å bruke Liponsyre (Alpha Lipoic acid)?
Hva er bivirkninger til liponsyre?
Hva er doseringen?

SVAR: Brennende munn-syndrom har en insidens på 11.4/100000 personår og kvinner er affisert 3-7 ganger oftere enn menn(1,2).
Etiologien er usikker men dysfuksjon i hjernenerver og en type nevropati i trigeminus små sensoriske nerver er nevnt (3,4).
Vi har sett på to kliniske studier på liponsyre som ikke viser overbevisende resultater på syndromet.
I den begge de kontrollerte kliniske studien fikk pasientene 600mg Alpha Lipon syre daglig (200mg x3). Den ene er fra 2009 den andre fra 2015(5,6).
Det er beskrevet behandling av kroniske nevropatiske smerter med botulin toxin type A. Dette er også beskrevet med ganske umiddelbar smertelindrende effekt i enkelte pasientbeskrivelser (7,8).
Vi har forsøkt å komme i kontakt med spørsmålsstiller uten å lykkes for å drøfte eventuell behandling.Referanser
  1. 1. Kohorst J, Bruce A et al.A population-based study of the incidence of burning mouth syndrome.Mayo Clinic Proceedings.Vol. 89.No.11.Elsevier,2014.
  2. 2. Scala A, Checchi L et al.Update on burning mouth syndrome: overview and patient management. Critical Reviews in Oral Biology & Medicine 14.4(2003):275-291.
  3. 3. Norsk elektronisk legehåndbok. Brennende munn-syndrom. http://www.legehandboka.no/. Søkt 18.04.2017.
  4. 4. Lauria G, Majorana A et al.Trigeminal small-fiber sensory neuropathy causes burning mouth syndrome.Pain 115.3 (2005): 332-337.
  5. 5. Palacios-Sánchez, Begoña, et al. "Alpha lipoic acid efficacy in burning mouth syndrome. A controlled clinical trial." Medicina oral, patologia oral y cirugia bucal 20.4 (2015): e435.
  6. 6. Cavalcanti, Desiree Rosa, and Fernando Ricardo Xavier Da Silveira. "Alpha lipoic acid in burning mouth syndrome–a randomized double-blind placebo-controlled trial." Journal of oral pathology & medicine 38.3 (2009): 254-261.
  7. 7. Restivo, Domenico A., et al. "Botulinum Toxin for Burning Mouth Syndrome." Annals of Internal Medicine (2017).
  8. 8. Ranoux, Daniele, et al. "Botulinum toxin type A induces direct analgesic effects in chronic neuropathic pain." Annals of neurology 64.3 (2008): 274-283.