Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. per e-post og vi ringer tilbake (kl. 08.30 -15.30).
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 8432, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 27.04.2017

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

P-piller og diabetes

Dato for henvendelse: 27.04.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 8432, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Farmasøyt spør på vegne av kunde hva som er årsaken til at kvinner med diabetes bør være forsiktige med å bruke kombinasjons-p-piller.

SVAR: Antikonsepsjon ved diabetes mellitus

Bruk av kombinasjons-p-piller (østrogen + gestagen) gir økt risiko for tromboemboliske hendelser. Alle p-piller med østrogen gir litt økt risiko, men p-piller med østrogen og levonorgestrel gir den minste økningen i risiko (1).

Årsaken til rådene om forsiktighet ved bruk av kombinasjons-p-piller hos kvinner med diabetes, er at diabetes kan øke risikoen for kardiovaskulære sykdommer. Særlig er risikoen for arteriell tromboembolisme økt hos diabetikere med vaskulære komplikasjoner. Det er den totale kardiovaskulære risiko som vil være avgjørende for om kvinnen kan bruke kombinasjons-p-piller eller om hun bør bruke annen prevensjon. Dersom det ikke er andre risikofaktorer, og kvinnens diabetes ikke har gitt vaskulære komplikasjoner, er diabetes ikke kontraindikasjon for å bruke kombinasjons-p-piller (2,3).

WHO har utarbeidet omfattende anbefalinger for bruk av prevensjonsmidler ved samtidig underliggende sykdom. Når det gjelder diabetes så er rådene som følger: Ved kun tidligere påvist svangerskapsdiabetes kan kombinasjons-p-piller benyttes. Ved ikke-vaskulær diabetessykdom (både insulinavhengig og ikke-insulinavhengig) regnes fordelene ved kombinasjons-p-piller å veie tyngre enn eventuelle ulemper, og kombinasjons-p-piller kan benyttes. Ved kjente vaskulære komplikasjoner eller ved diabetes av mer enn 20 års varighet anbefales ikke bruk av kombinasjons-p-piller. Hos kvinner med diabetes og andre risikofaktorer for arteriell kardiovaskulær sykdom (høy alder, røyking, hypertensjon eller dyslipidemi) anbefales heller ikke kombinasjons-p-piller, uavhengig av om det er påvist vaskulære komplikasjoner eller ikke (4).

Det svenske legemiddelverket sine behandlingsråd sier at alle prevensjonsmetoder kan brukes av kvinner under 35 år med ukomplisert diabetes og uten andre risikofaktorer. Kombinerte p-piller kan IKKE brukes hos diabetikere som røyker, er over 35 år, har etablerte vaskulære komplikasjoner eller andre risikofaktorer (5)

Både WHO og svenske legemiddelmyndigheter refererer til at rene gestagenpreparater (minipiller, p-stav, hormonspiral med flere) samt kobberspiral kan brukes (4,5).

Både kombinerte p-piller og rene gestagenpreparater kan føre til nedsatt glukosetoleranse, og det er tilrådd overvåking av blodsukkeret hos diabetikere etter oppstart. Det er vanligvis ikke behov for å endre regime hos diabetikere (3,6).

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Anbefalte hormonelle prevensjonsmidler. www.legemiddelverket.no. (Sist oppdatert: 29. november 2016).
  2. 2. RELIS database 2015; spm.nr. 4124, RELIS Nord-Norge.
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Loette. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsøk (Sist oppdatert: 30. juni 2016).
  4. 4. World Health Organisation. Medical eligibility criteria for contraceptive use 2015; 5th ed. http://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/MEC-5/en/.
  5. 5. Läkemedelsverket (Sverige). Antikonception – Behandlingsrekomendation. Information från Läkemedelsverket 2014. (https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Behandlings--rekommendationer/Behandlingsrekommendation---listan/Antikonception/) .
  6. 6. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Cerazette. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsøk (Sist oppdatert: 18. november 2016).