Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23075500
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 8804, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 16.08.2017

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Holdbarhet av nafarelin nesespray

Dato for henvendelse: 16.08.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 8804, RELIS Sør-Øst.

SPØRSMÅL: Farmasøyt spør om holdbarheten av Synarela (nafarelin) nesespray etter anbrudd.

SVAR: Uåpnet har Synarela (nafarelin) en holdbarhet på 24 måneder. Synarela skal oppbevares ved høyst 25 grader Celsius, stående i ytteremballasjen. Produktet må ikke fryses, og skal ikke brukes etter utløpsdatoen angitt på flasken/esken (1). Preparatomtalen oppgir ikke holdbarhet for produktet etter anbrudd.

Svensk legemiddelstandard angir at en vannbasert nesespray uten krav til sterilitet kun skal brukes til én pasient etter anbrudd og i én behandlingsperiode. Ukonservert nesespray har en holdbarhet på maksimalt 10 dager etter anbrudd. Ved bruk av konservert nesespray, som Synarela, henvises det til produsentens informasjon om holdbarhet etter anbrudd (2).

Produsenten av legemidlet (Pfizer) kan opplyse at produktets stabilitet etter anbrudd kun er studert for en periode på 30 dager. Dette er også lengste nødvendige brukstid for en flaske Synarela nesespray. Det kan fortsatt finnes rester i flasken etter dette, og flasken med innhold skal derfor returneres til apotek for sikker destruksjon (3).

KONKLUSJON
Synarela (nafarelin) har en holdbarhet på 30 dager etter anbrudd. Etter dette bør flasken returneres til apotek for sikker destruksjon.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Synarela. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 18. desember 2014).
  2. 2. Läkemedelsverket. Svensk läkemedelsstandard 2017.2. Förvaring, märkning, lagrings- och användingstider för läkemedel. https://lakemedelsverket.se/sls (Sist oppdatert: 1. juli 2017).
  3. 3. Medisinsk rådgiver. Pfizer, pers.medd. 15. august 2017.