Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. per e-post og vi ringer tilbake (kl. 08.30 -15.30).
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 8973, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 21.09.2017

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Hvilke pasienter bør anbefales høye styrker vitamin-D (40 og 80 mikrogram)

Dato for henvendelse: 21.09.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 8973, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Nycoplus D3-vitamin har kommet i nye, høyere styrker på 40 og 80 mikrogram. Farmasøyt spør om hvilke pasientgrupper som disse høyrer styrkene bør anbefales.

SVAR: Tilskudd av vitamin D bør bare gis til pasienter med en etablert mangel, tidligere mangel eller en tilstand der forebygging av vitamin D-mangel bør skje ved tilskudd. Diagnostisering og behandling bør iverksettes av lege. Akutt eller kronisk overdose kan føre til hyperkalsemi. Kroniske overdoser kan føre til vaskulær kalsifisering ("åreforkalkning") og organkalsifisering som resultat av hyperkalsemi (1). Det er lege som må komme med anbefaling om hvilken styrke pasienten bør bruke, utover generelle råd fra helsedirektoratet, og legen må etablere et program for kontroll av vitaminstatus og andre parametre (slik som fritt kalsium) hos den aktuelle pasienten.

Vitamin D-nivået måles ved serumnivå 25-OH-vitamin D. En verdi under 25 nmol /L defineres som alvorlig mangel. Optimalt nivå oppgis ofte som verdi på over 75 nmol/L, men den dokumenterte grenseverdien er 50 nmol/L, og målområdet for behandling er et nivå mellom 50 og 125 nmol/L. Risiko for toksisitet oppstår ved verdier over 250 nmol/L (for eksempel etter kronisk overdosering av vitamin D3-tilskudd) (2).

For inngående råd om hvordan vitamin D-mangel bør behandles, viser vi til kapittel om vitamin D-mangel i nasjonal veileder i endokrinologi (2). Forfatterne anbefaler at mangel på vitamin D behandles med tilskudd av vitamin D3 (kolekalsiferol). Daglig inntak bør ikke overskride 100 mikrogram. Ved alvorlig D-vitaminmangel kan oralt tilskudd av vitamin D3 doseres med inntil 100 mikrogram daglig i inntil 12 uker, avhengig av alvorlighetsgrad av sykdom og pasientens respons på behandling. Ukentlig behandling med Detremin dråper i 6 uker er en alternativ behandlingsform. Ved seruminivå 25-50 nmol/l (D-vitaminmangel), kan oralt tilskudd av vitamin D3 doseres med inntil 100 mikrogram daglig i inntil 8 uker (2). Bruk av vitamin D3-tilskudd er også aktuelt som langvarig vedlikeholdsbehanlding etter behandling av vitamin D-mangel og forebygging av vitamin D-mangel doseres tilskudd av vitamin D3, dosert med for eksempel 20-40 mikrogram daglig (1).

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Nycoplus vitamin D3. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 10. august 2017).
  2. 2. Bakke Å, Tazmani K et al. Vitamin D-mangel. Nasjonal veileder i endokrinologi, 1. utgave. Norsk endokrinologisk forening. 2015: 102-4.