Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00
Telefontid: 08:30 - 16:00 hverdager.
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 9030, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 09.10.2017

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Triptaner og sensorimotorisk polynevropati

Dato for henvendelse: 09.10.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 9030, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Mann i sekstiårene har hatt gradvis utvikling av sensorimotorisk polynevropati over flere år. Han har ikke kjente risikofaktorer eller hereditet. Han har brukt triptaner i mange år mot migrene; Maxalt Rapitab (rizatriptan) og Imigran Radis (sumatriptan). Lege spør om det er noe dokumentasjon på sammenheng mellom triptanene og tilstanden.

SVAR: Vi har ikke funnet dokumentasjon som viser at triptaner gir sensorimotorisk polynevropati.

Ulike kilder opplyser at legemidler kan være en av mange årsaker til polynevropati (perifer nevropati) (1-3). Norsk elektronisk legehåndbok beskriver ikke nærmere hvilke legemidler det gjelder (1). UpToDate har en tabell over legemidler som er assosiert med polynevropati, men triptaner inngår ikke i denne (2). Ifølge Clinical Pharmacology ble perifer nevropati rapportert i sjeldne tilfeller (< 0,1%) i kliniske studier av zolmitriptan (3,4). Tilsvarende er ikke nevnt for sumatriptan og rizatriptan.

Ved litteratursøk i PubMed har vi ikke funnet polynevropati/sensorimotorisk polynevropati beskrevet som bivirkning av triptaner.

Det kan nevnes at sensoriske forstyrrelser som parestesi og hypoestesi er angitt som vanlige bivirkninger i preparatomtalen til Maxalt Rapitab (rizatriptan) og Imigran Radis (sumatriptan) (5-6).

Referanser
  1. 1. Norsk elektronisk legehåndbok. Perifere nevropatier. http://www.legehandboka.no/ (Sist endret: 9. mai 2016).
  2. 2. Rutkove SB. Overview of polyneuropathy. Version 16.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 29. september 2017).
  3. 3. Clinical Pharmacology 2017 database. Adverse reaction report. Peripheral Neuropathy. Elsevier, Inc. https://www.clinicalkey.com/pharmacology/login (6. oktober 2017).
  4. 4. Clinical Pharmacology 2017 database. Zolmitriptan. Elsevier, Inc. https://www.clinicalkey.com/pharmacology/login (6. oktober 2017).
  5. 5. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Maxalt Rapitab. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 9. april 2014).
  6. 6. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Imigran Radis. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 1. juni 2015).