Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. per e-post og vi ringer tilbake (kl. 08.30 -15.30).
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 9044, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 10.10.2017

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Interaksjon mellom legemidler og et slankemiddel (Phentramine 375) kjøpt på internett

Dato for henvendelse: 10.10.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 9044, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En kunde på apoteket sier at han har kjøpt et slankemiddel på nett som heter Phentramine 375. I tillegg bruker han Triumeq (dolutegravir/abakavir/ lamivudin), Allopur (allopurinol), Neurontin (gabapentin), Nasonex (mometasonfuroat), Cialis (tadalafil) og Celebra (celekoksib).
Ifølge ingredienslisten inneholder Phentramine 375 følgende:
"DL Phenylalanine 210mg, Chromium 29,9 mcg (as chromium picolinate), Caffeine Anhydrous, Glucomannan (Konjac Powder), L-Carnatine L-Tartrate, Capsicum Fruit (Capsicum Frutescens), Calcium Carbonate, Magnesium Stearate."

Farmasøyten spør om det er noen kjente interaksjoner mellom Phentramine 375 og kundens legemidler.

SVAR: Kunden står på et meget komplekst legemiddelregime, og vi fraråder ham å bruke noen form for slankemiddel kjøpt over nett. Det er fare for bivirkninger og interaksjoner med kundens legemidler. Vi anbefaler at kunden i samråd med sin lege legger en plan for vektreduksjon.

Bakgrunn
Kosttilskudd og lignende produkter er ikke underlagt de samme kravene til dokumentasjon av sikkerhet, kvalitet eller standardisering som gjelder for legemidler. Det er dermed generelt begrenset dokumentasjon på effekt, bivirkningsprofil og interaksjonspotensial for slike produkter. Det finnes en del eksempler på at kosttilskudd har vært tilsatt legemidler, og andre stoffer, for å oppnå en kraftigere virkning. Dette har vært rapportert for slankemidler kjøpt over nett (1,2). Vi vurderer det derfor som en risiko å bruke slankemidler som er kjøpt på nett.

Det finnes en rekke nettsider som selger slankeprodukter med varianter over navnet Phentramine og 375. Slik disse produktene fremstilles, mener vi det er legitimt å være kritisk til ingredienslisten til produktet kunden har kjøpt. Vi kan ikke utelukke at dette produktet kan inneholde andre stoffer enn de som er oppgitt på pakken. Det er derfor umulig å forutsi hvilke eventuelle effekter dette produktet kan ha, eller interaksjonspotensialet med kundens legemidler.

Selv om produktet ikke skulle inneholde annet enn det som står på pakken, er det allikevel en risiko for interaksjoner. Absorpsjon av dolutegravir kan hemmes ved samtidig inntak av Phentramine 375. Dolutegravir kompleksbindes til flerverdige ioner (3), og Phentramine 375 er angitt å inneholde både kalsium, magnesium og krom. I preparatomtalen (SPC) til Triumeq er det derfor anbefalt at kalsiumtilskudd, jerntilskudd eller multivitaminer bør tas godt adskilt i tid fra administrering av Triumeq (minimum 2 timer etter eller 6 timer før) (3). Glukomannan kan også hemme absorpsjon av legemidler (4), og magnesium kan redusere absorpsjonen av gabapentin (5).

Referanser
  1. 1. Mattilsynet. Kosttilskudd og nettvett. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/kosttilskudd/kosttilskudd_og_nettvett.8784 (Sist endret: 4. oktober 2017).
  2. 2. Matportalen. Dødelige slankemidler med DNP (dinitrofenol). http://www.matportalen.no/verktoy/tilbaketrekkinger/dodelige_slankemidler_med_dnp_dinitrofenol (Publisert: 21. november 2014).
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Triumeq. http://www.legemiddelsok.no/ (Lest: 9. oktober 2017).
  4. 4. Natural Medicines. Glucomannan. http://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/ (Sist oppdatert: 1. juli 2015).
  5. 5. Natural Medicines. Magnesium. http://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/ (Sist oppdatert: 3. mai 2017).