Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. per e-post og vi ringer tilbake (kl. 08.30 -15.30).
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 908, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 14.10.2011

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

P-piller og pasientens alder

Dato for henvendelse: 14.10.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 908, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Hvordan er det nå med p-piller og alder? Røkere skal fortsatt ikke ha etter fyllte 35 år? Ikke røkere, kan de få opp til menopausal alder?
Brystkreftrisiko for pasient på 45 år og med etinyløstradiol 20 mikrogram/drospirenon 3 mg (Yasminelle)?

SVAR: P-piller og alder
RELIS har tidligere utredet bruk av p-piller og alder og konkluderte da (1):
"I medisinsk litteratur settes ingen øvre aldersgrense for bruk av hormonell antikonsepsjon. Som for alle aldersgrupper gjelder at bruk av hormonelle antikonsepsjonsmidler må gjøres etter en individuell nytte/risikovurdering. Fordeler av hormonell antikonsepsjon er redusert menstruasjonssmerte, blødningsmengde og uregelmessighet, redusert beindemineralisering samt beskyttelse mot ovarie- og endometriekreft. Det er en aldersrelatert risiko ved bruk av hormonelle antikonseptiva for hjerteinfarkt, hjerneslag, venøs tromboemboli, mammacancer og cervikalcancer."

P-piller og røyking
For røykere regner man risikoen ved bruk av østrogenholdig prevensjon som større enn fordelene ved en alder over 35 år. Hos røykere over 35 år kan rene gestagenpreparater brukes som alternativ (2).

P-piller og risiko for brystkreft
Den årlige risikoen for brystkreft øker med økende alder uavhengig av hormonbruk (3). Studier som har undersøkt forekomsten av brystkreft hos brukere av p-piller har vist motstridende resultater (4). De fleste studiene har ikke funnet at p-piller øker risikoen for brystkreft (5). I de studiene hvor en liten, men signifikant, økt risiko for brystkreft er sett har risikoøkningen gradvis blitt redusert i tiden etter seponering. 10 år etter seponering gir tidligere p-pillebruk ingen økning i brystkreftrisikoen (3,5). Så langt er det ingen robuste indikasjoner på at ulike p-pilleformuleringer gir ulik risiko for brystkreft. Det meste av data på sammenhengen mellom p-piller og brystkreft finnes for p-piller med et innhold av etinyløstradiol på over 50 mikrogram. Det er ingen bevis for at risikoen for brystkreft er annerledes med p-piller med lavere østrogeninnhold, men dette virker å være lite studert (5). Vi kan derfor ikke si noe om brystkreftrisikoen for Yasminelle spesielt.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2010; spm.nr. 6303, RELIS Vest. (www.relis.no/database)
  2. 2. Faculty of sexual and reproductive healthcare of the Royal college of obstetricians and gynaecologists. The UK Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use - November 2009. http://www.fsrh.org/pdfs/UKMEC2009.pdf (Lest 13. oktober 2011).
  3. 3. Faculty of sexual and reproductive healthcare of the Royal college of obstetricians and gynaecologists. Contraception for women aged over 40 years -july 2010. http://www.fsrh.org/pdfs/ContraceptionOver40July10.pdf (Lest 13. oktober 2011).
  4. 4. Martin KA , Douglas PS. Risks and side effects associated with estrogen-progestin contraceptives. In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 15. juni 2011).
  5. 5. Cibula D, Gompel A et al. Hormonal contraception and risk of cancer. Hum Reprod Update 2010; 16(6): 631-50.