Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. på e-post og vi ringer deg opp med en gang.
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 9172, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 10.11.2017

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Dapagliflozin (Forxiga) og utslett

Dato for henvendelse: 10.11.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 9172, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Pasient som har brukt dapagliflozin (Forxiga) i to år. Pasienten har samme tid hatt hudutslett på øvre del av rygg og hodebunn, oppgitt som kviselignende med kløe .
Spørsmålsstiller spør om denne type utslett er som forventet ved dapagliflozin?

SVAR: I følge preparatomtalen er det stor variasjon i typer utslett som er beskrevet ved bruk av dapagliflozin. Det er nevnt generalisert utslett, kløende utslett, makulært utslett, makulopapulært utslett, pustulært utslett, vesikulært utslett og erytematøst utslett (1). Vi har søkt i databasene Clinical pharmacology og Micromedex uten å finne noen tilleggsopplysninger om hudlesjoner. Utifra den svært begrensede beskrivelsen av utslettet som foreligger hvor ingen effluorosenser er beskrevet kan vi ikke uttale oss om dette konkrete tilfellet.

Vi mener at pasientens hudlesjoner må vurderes av lege.

Denne type utslett kan foreligge ved behandling med dapagliflozin. Bivirkninger på medikamenter er ikke forventede responser, men uønskede virkninger av medisiner og må alltid vurderes av medisinskfaglig personale.

Viktig å vurdere sekundærinfeksjon av utslett:
Det kan foreligge et sekundærinfisert utslett med impetiginøse pustler. Lesjonene må vurderes med direkte inspeksjon av pasientens hud og eventuelt dyrkning av sekret fra pustler av person med medisinskfaglig kompetanse. Ved infeksjon må det vurderes antiinfeksiøs behandling.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale. Forxiga. http://www.legemiddelsok.no/. Sett: 10. november 2017.