Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 9558, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 26.01.2018

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

D-vitamintilskudd til gravide

Dato for henvendelse: 26.01.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 9558, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En jordmor har fått tilbakemelding fra en lege om at rene D-vitamintilskudd kan være toksiske. Det er et allment kjent råd at gravide som ikke får i seg tran kan ta D-vitamintilskudd, og jordmoren lurer nå på om dette kan anses som trygt.

SVAR: Det er ikke grunn til å forvente at inntak av vanlig anbefalte doser D-vitamin (i form av tran eller vitamintilskudd) vil gi toksiske effekter. Det er anbefalt at gravide får i seg 10 mikrogram D-vitamin daglig, det vil si det samme som ikke-gravide. En barneskje tran om dagen (5 ml) vil gi 10 mikrogram D-vitamin, og følgelig dekke det anbefalte daglige inntaket (1,2). Gravide som ikke tar tran, kan i stedet ta D-vitamintilskudd med 10 mikrogram D-vitamin (1).

Det er kjent at D-vitamin kan være toksisk, men dette gjelder ved inntak av for store mengder. Et for høyt vitamin D-inntak kan medføre hyperkalsemi, som igjen kan føre til nyrestein, muskelsvakhet, tretthet, depresjon, forstyrrelser av hjerterytme, kvalme og oppkast (3). Dette er altså ikke noe som vi anser som relevant for gravide som følger de anbefalte doseringene om å innta 10 mikrogram daglig (enten i form av tran eller rent D-vitamintilskudd).

For ordens skyld vil vi også nevne at dersom lege har påvist D-vitaminmangel hos gravide (ved blodprøve), kan det være aktuelt med tilskudd av høyere dose D-vitamin, men da i samråd med lege (1).

For mer informasjon om henholdsvis D-vitamin under svangerskapet og innholdet av D-vitamin i kosttilskudd, henviser vi til referanse 1 og 3 (vedlagt).

Referanser
  1. 1. RELIS database 2016; spm.nr. 5857, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no)
  2. 2. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen (eksternt høringsutkast). https://helsedirektoratet.no/horinger/svangerskapsomsorgen (Sist oppdatert: 30. oktober 2017).
  3. 3. Reiter L, Stenberg-Nilsen H. For høyt innhold av vitamin D i kosttilskudd? (publisert 21. desember 2017). Tidsskr Nor Legeforen 2017 DOI: 10.4045/tidsskr.17.1013