Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 9701, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 01.03.2018

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Laktulose og maltekstrakt til spedbarn, effekt, seponering og dosering

Dato for henvendelse: 01.03.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 9701, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Mor som spør angående barn som siden nærmest fødsel hatt obstipasjon og blitt behandlet med maltekstrakt og laktulose 5 ml uten effekt. Har blitt rådet til trappe ned på laktulose og overgang til maltekstrakt igjen. Hun er usikker på dette og ønsker med fordel laktulose.

SVAR: Obstipasjon hos nyfødte og babyer skal utredes og spesielt om de er morsmelkernærte. Utredningen tar for seg blodprøver, ultralyd abdomen, røntgen oversikt, tarmpassasje og rtg colon og evt svettetest med tanke på sammenvoksninger, Mb. Hirschsprung og cyctisk fibrose. En viktig opplysning er om det har vært forsinket mekoniumavgang og om barnet vokser som det skal og hvordan konsistens avføringen har og hvor frekvent den er. Om barnet ernæres på erstatninger kan bytte av næring forsøkes men dette krevet også utredning hos barnelege. De mer hydrolyserte blandingene er mer vennlig for tarmen og inneholder ikke melkeprotein og kan forsøkes etter utredning. Hele barnets situasjon må tas med i betraktningen og det blir ikke riktig her og komme med kun ett råd. Anbefaler sterkt at barnet får en henvisning til barnelege for utredning for obstipasjonen.

Referanser
  1. 1. Legemiddelhandboka. T12.9.2 Obstipasjon. Publisert 26.01.2016. www.legemiddelhandboka.