Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2010; spm.nr. 4004, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 01.02.2010

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Progesteronkrem - effekt og bivirkninger

Dato for henvendelse: 01.02.2010

RELIS database 2010; spm.nr. 4004, RELIS Øst.

SPØRSMÅL: En pasient ønsker å starte med en progesteronkrem. Den heter "Pro Fem" og inneholder 2,5% progesteron. Skal smøre på 1/4 teskje morgen og kveld i 21 dager så 7 dager pause. Lages av firmaet LifeExtension (www.lef.org). Kjenner dere til preparatet? Hvilke bieffekter vil denne kremen kunne ha? Bør jeg advare mot bruken? Skal brukes mot type "overgangsalderplager" som tretthet, slapphet etc.

SVAR: Gynekolog Mette Haas Moen og medforfattere skrev i 2002 en statusartikkel om progesteronkrem i Tidsskriftet fordi dette preparatet hadde fått mye medieoppmerksomhet og også ble anbefalt av en norsk lege, Leif Ims (1). Tilhengerne av progesteron hevder det bare er "naturlige" hormoner som progesteron og ikke gestagener som kan gi hormonbalanse i kroppen.

Pro Fem LifeExtension® progesteronkrem inneholder ifølge produsenten 2,5 % (25 mg/ml) progesteron i et kremgrunnlag (2). Ifølge Moen og medarbeidere kan kremen ha effekt på hetetokter, men den gir ikke beskyttelse av endometriet og har ingen forebyggende effekt på osteoporose. Effekt på tretthet, slapphet o.l. antar vi ikke er dokumentert, men for den type plager er placeboeffekten stor. Lav konsentrasjon og lav absorpsjon tilsier at det er lav risiko for bivirkninger. Lokale allergiske reaksjoner kan imidlertid ikke utelukkes. Det er også grunn til å understreke at den ikke bør brukes av kvinner som har eller har hatt progesteron- eller østrogenavhengig brystkreft (1).

Referanser
  1. 1. Pro Fem Progesterone Cream. http://www.lef.org/Vitamins-Supplements/Item00869/Pro-Fem-Cream.html (09.02.2010)
  2. 2. Moen MH, Buajordet M, Leirstrand T. Progesteronkrem - effektiv ved premenstruelt syndrom og klimakterielle problemer? Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122(15): 1477-8. http://pdf.tidsskriftet.no/tsPdf.php
  3. 3. Leif Ims. Progesteronkrem. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122 (20): 2041. http://pdf.tidsskriftet.no/tsPdf.php
  4. 4. Mette H. Moen og medarbeidere svarer.Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122(20): 2041. http://pdf.tidsskriftet.no/tsPdf.php