Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60

Telefontid: 08:00 - 16:00 hverdager.
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 11366, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 10.01.2017

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Vortioksetin og graviditet/amming

Dato for henvendelse: 10.01.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 11366, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En kvinne skal i gang med IVF-behandling. Hun bruker vortioksetin (Brintellix) 10 mg med veldig god effekt og har aldri hatt det så bra før. Har tidligere forsøkt ulike typer antidepressiva. Er det noe nytt angående vortioksetin og graviditet og senere amming? Fra allmennlege.

SVAR: RELIS svarte i oktober 2016 at det foreløpig ikke er publisert data som kan si noe om mulig risiko ved bruk av vortioksetin (Brintellix) hos gravide kvinner (1). Et oppdatert litteratursøk bekrefter at dette fortsatt er gjeldende, både for graviditet og amming.

RELIS har derfor tidligere angitt at dersom det er aktuelt, kan det vurderes bytte til et preparat med mer dokumentasjon, fortrinnsvis et SSRI, i forkant av en aktuell graviditet (1).

Referanser