Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 7126, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 30.11.2011

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Alternativer til pyrvin ved barnemark

Dato for henvendelse: 30.11.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 7126, RELIS Vest.

SPØRSMÅL: Vanquin (pyrvin) mikstur finnes ikke lenger på markedet, og Vermox (mebendazol) skal ikke brukes til barn under 1 år dersom ikke høyst nødvendig. Hva er alternativet til et barn under 1 år der det anses som nødvendig å behandle? Apotekfarmasøyt oppringt av lege, lege bedt om å ringe spesialist.

SVAR: I en publikasjon som omhandler populasjonsprogrammer for behandling/forebygging av mark, skriver WHO at barn under 12 måneder ikke bør behandles med legemidler med mindre lege har vurdert at det foreligger klinisk indikasjon for slik behandling (1). Orm og egg kan forsøkes fjernes ved hygieniske tiltak med en gang om morgenen og gjentatt hver tredje time hele dagen ettersom det tar minimum fire timer for infeksiøse larver å utvikles etter egglegging.

Mebendazol og bruk hos barn under 1 år: Pga. begrenset erfaring og enkeltstående tilfelle av kramper hos denne aldersgruppen bør mebendazol bare gis til spedbarn dersom deres orminfeksjon interfererer med barnets ernæringstilstand og normal fysisk utvikling (2). Hvis sistnevnte er tilfelle hos det aktuelle barnet kan mebendazol forsøkes etter legens vurdering, tilfeller av kramper er som nevnt sjeldent.

Et annet alternativ er å forhøre seg med produsenten om Vanquin tabletter evt kan deles, knuses og gis sammen med mat for å skjule vond smak? Toksisiteten regnes tross alt som liten pga av stoffet i liten grad absorberes fra tarmkanalen, og doser ned til barn på 10 kg er beskrevet i SPC (3). Barn under 10 kg bør bare behandles med Vanquin etter samråd med lege (3).

Hvis barnet kun er noen få mnd gammelt, bør uansett en barnavdeling kontaktes for vurdering og råd.

Referanser
  1. 1. Action against worms. Deworming young children. http://www.who.int/wormcontrol/en/. Februar 2007.
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Vermox. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 6. juli 2009).
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Vanquin. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 26. august 2009).