Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 9012, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 14.10.2014

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Adalimumab og lydoverfølsomhet

Dato for henvendelse: 14.10.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 9012, RELIS Vest.

SPØRSMÅL: 22 årig kvinne med Crohns sykdom siden barneårene. Behandles med Imurel (azatioprin) og mezalasin. Pga aktiv sykdom ble det 2009 startet opp med Humira (adalimumab). Pasienten mener at hun etter oppstarten blitt overfølsom for lyder. Utredet hos ØNH-lege uten funn. Har fortsatt aktiv Crohn med bedring av Humira. Trenger av og til i.v Venofer (jernhydroksid-sukrosekompleks). Er lydoverfølsomheten en bivirkning av Humira? Fra en lege.

SVAR: Blant sykdommer i øre og labyrint regnes svimmelhet som vanlige (>/= 1/100 til < 1/10), mens døvhet og øresus som mindre vanlige (>/= 1/1000 til < 1/100) bivirkninger av Humira (adalimumab) (1).

Humira og hyperacusis ble koblet ved søk i WHOs bivirkningsdatabase (2). Kun 5 rapporter fra 2005-2012 ble funnet. De sier noe om assosiasjon, men ikke noe om årsak-virkning eller frekvens (datagrunnlag er spontanrapporter). 4 kvinner og en mann inngikk i rapportene. Alle pasientene brukte opp til flere legemidler samtidig. Ingen treff på termene: Crohn's disease and hyperacusis eller adalimumab and hyperacusis ved søk i Pubmed i dag (3).

Autoimmune sykdommer kan være assosiert med forandringer i det indre øret, men dette er sjeldent. De fleste tilfeller av hyperacusis er ikke relatert til underliggende sykdommer (4). Lyd- og hodeskader regnes som vanligste årsak til tilstanden. Blant legemidler nevnes de med effekter i sentralnervesystemet, samt de som skulle være toksiske i indre øre i flere kilder. Rundt 80% av de som rapporterer hyperacusis har også tinnitus (4).

Pasienten har vært utredet hos ØNH-lege uten funn, og men hyperacusis uten hørselsdefekt kan forekomme.

Konklusjon
Hyperacusis har vært rapportert assosiert med adalimumab, men dette er sjeldent forekommende. Alternative årsaker til pasientens plager kan følgelig ikke utelukkes.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Humira. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 20. april 2012).
  2. 2. WHOs bivirkningsdatabase. https://tools.who-umc.org. Søk 02.07.12.
  3. 3. Søk i PubMed 02.07.2012.
  4. 4. Baguley DM. Hyperacusis. J R Soc Med 2003; 582-5.