Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60. Telefon åpen alle hverdager kl. 13.00-15.00. Du kan også sende epost og be om at vi ringer tilbake.
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 9682, RELIS Vest

Publisert: 23.03.2015

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Behandling av candidavaginitt hos gravid

Dato for henvendelse: 23.03.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 9682, RELIS Vest.

SPØRSMÅL: En pasient er gravid i uke 37 og sliter med soppinfeksjon i skjeden. Den har vedvart i 3-4 uker til tross for behandling i to runder med klotrimazol (stikkpille og krem). Hva finnes av alternative behandlinger mot soppinfeksjon i skjeden hos gravid kvinne? Spørsmål fra jordmor.

SVAR: Candidavaginitt affiserer de fleste kvinner (75%) en eller flere ganger i livet, men oppstår hos opp til 20 % av gravide (1). Residiverende infeksjoner (> 4 episoder per år) kan være vanskelige å behandle. Målet med behandlingen er å gjøre pasienten symptomfri. Tilgrunnliggende årsaker må korrigeres om mulig (unngå hyppig vask med såpe). Partner bør behandles lokalt dersom han har symptomer (2).

Som førstelinje behandling generelt og hos gravide anbefales klotrimazol (Canesten) kombinasjonsbehandling med stikkpiller og krem ved candidavaginitt (3). I tilfeller med residiverende infeksjoner, anbefales det at behandlingen kontinueres i 1-2 uker (2).

Et alternativ til lokalbehandling av candidavaginitt er ekonazol (Pevaryl) som finnes reseptfritt i pakning med 3 vagitorier og krem. Ekonazol er et imidazolderivat og likner både strukturelt og funksjonelt på klotrimazol. Biotilgjengeligheten etter topikal eller vaginal applikasjon av ekonazol er veldig lav. Det er ikke observert noen teratogene effekter etter lokalbruk av dette legemiddelet. Flere kilder angir derfor at ekonazol kan brukes av gravide, men erfaringen er dog større ved bruk av klotrimazol (3).

Systemisk behandling med flukonazol (Diflucan) kan gis som engangsdose på 150 mg peroralt ved residiverende candidavaginitt når lokalbehandling ikke er egnet (4). Flere studier har vist at flukonazol i doser opp til 150 mg om dagen, gitt som engangsdose eller flere ganger i løpet av svangerskapet, ikke medfører økt risiko for spontanabort, medfødte misdannelser eller lav fødselsvekt (3).

I en nylig publisert oversiktsartikkel over antimykotiske midler under svangerskap står følgende: Lokalbehandling med azoler (bl.a. klotrimazol og ekonazol) gir ingen eller minimal systemisk absorbsjon og kan tillates under hele svangerskapet. Noen eksperter mener at flukonazol kan vurderes etter 1. trimester dersom alternative midler ikke har hatt effekt (1).

KONKLUSJON
Den aktuelle pasienten er i siste trimester av sitt svangerskap og er plaget med candida vaginitt. Lokalbehandling med ekonazol vagitorier og krem kan forsøkes ved terapisvikt på lokalbehandling med klotrimazol. Flukonazol 150 mg som engangsdose kan gis dersom lokale midler ikke har effekt.

Referanser
  1. 1. Pilmis B, Jullien V et al. Antifungal drugs during pregnancy: an updated review. J Antimicrob Chemother 2015; 70: 14–22.
  2. 2. Sobel J, Barbieri R et al. Candida vulvovaginitis. Version 41.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 05. januar 2015).
  3. 3. RELIS database 2012; spm.nr. 2025, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no/database)
  4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Flukonazol. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 05. februar 2015).