Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2005; spm.nr. 1755, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 22.11.2005

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Vitamin B17 (amygdalin/laetrile) mot kreft.

Dato for henvendelse: 22.11.2005

RELIS database 2005; spm.nr. 1755, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En kreftpasient har blitt tipset av venner om et preparat med "vitamin B17" som omsettes som amygdalin og/eller laetrile. Vitaminet skal komme fra aprikos og/eller mandelfrø. Hva er dette og har det noe for seg?

SVAR: Begrepene vitamin B17, amygdalin og laetrile blir brukt om hverandre og må antas å være det samme. Navnet på stoffet er amygdalin, som er et benzenacetonitril, mens Laetrile(R) er handelsnavnet for ett av produktene som har vært solgt i USA. Kriteriet for å kalle et stoff "vitamin" er at kroppen trenger tilførsel av dette stoffet for å fungere. Det er ikke tilfelle med amygdalin, så å kalle det vitamin B17 er kontroversielt og ikke et offisielt navn. Amygdalin finnes primært i frø fra plantefamilien Rosaceae, blant annet aprikoskjerner og mandler (1).

Amygdalin ble opprinnelig isolert rundt 1830 og har siden vært gjenstand for en rekke påstander om effekt ved ulike kreftformer. Det foreligger ingen vitenskapelig dokumentasjon for at amygdalin reduserer eller helbreder kreft, verken i dyr eller mennesker. Det er kun foretatt to kliniske studier av Laetrile(R), og ingen av dem hadde en kontrollgruppe. På bakgrunn av resultatene fra disse besluttet National Cancer Institute i USA hadde det ikke forelå grunnlag for videre studier av amygdalin da de ikke hadde resultater som indikerte noen gunstige effekter på kreftpasienter (2).

Preparatet Laetrile(R) inneholder små mengder av det giftige stoffet cyanid, og nedbrytningsproduktene av amygdalin fra noen enzymer er hydrogencyanid sammen med benzaldehyd og glukose. Det foreligger flere kasusrapporter på pasienter som har opplevd bivirkninger ved behandling med amygdalin, og symptomene er forenlig med cyanidforgiftning. Det finnes også rapporter på dødsfall. Bivirkningene kan potenseres av samtidig inntak av rå mandler, aprikoskjerner eller høye doser vitamin C. Samtidig inntak av frukt og grønnsaker som inneholder enzymet beta-glukosidase kan også forverre bivirkninger av amygdalin (1, 2).

Konkluson
Det foreligger ingen dokumentasjon for at amygdalin har positive effekter for kreftpasienter. Derimot kan inntak av amygdalin gi tildels alvorlige bivirkninger konsistente med cyanidforgiftning.

Referanser
  1. 1. Wilson B. The Rise and Fall of Laetrile. http://www.quackwatch.org/01QuackeryRelatedTopics/Cancer/laetrile.html (Sist oppdatert 17. februar 2004).
  2. 2. National Cancer Institute (USA). Laetrile/Amygdalin (PDQ®). http://www.cancernet.nci.nih.gov/cancertopics/pdq/cam/laetrile/healthprofessional/allpages/print (Sist oppdatert 17. juni 2004).