Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23075500
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 11038, RELIS Sør-Øst

Publisert: 16.01.2019

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Alternativ til Levaxin som ikke inneholder animalske bestanddeler

Dato for henvendelse: 16.01.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 11038, RELIS Sør-Øst.

SPØRSMÅL: En pasient kan grunnet religiøse betratkninger ikke bruke Levaksin. Hun har nå fått L-Thyrox på registreringsfritak, men har blitt usikker på om L-Thyrox også kommer fra svin. Lege spør.

SVAR: L-Thyrox markedsføres i Tyskland av produsenten Hexal. Etter hva vi kan se av pakningsinnlegget, så inneholder ikke L-Thyrox fra Hexal gelatin. Innholdsstoffer, utover levotyroksin, er oppgitt til å være (oversatt fra tysk): karboksymetylstivelse-natrium (type A), mikrokrystallinsk cellulose, tungt magnesiumoksyd, magnesiumstearat [vegetabilsk], mannitol (1).

Vår søsterorganisasjon i Sverige har utredet et tilsvarende spørsmål, og konkluderer med et annet tysk produkt, L-Thyroxin Henning fra Sanofi. "L-Thyroxin Henning (Sanofi) finns på den tyska marknaden och kan förskrivas på licens. Tabletterna innehåller varken laktos eller gelatin och finns i styrkorna 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 och 200 µg levotyroxin. Innehåll enligt produktinformation på tillverkarens webbplats (https://mein.sanofi.de/produkte/L-Thyroxin-Henning): Majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, natriumkarbonat, natriumtiosulfat, kiseldioxid och ricinolja" (2).

RELIS har tidligere vært i kontakt med Statens legemiddelverk (SLV) om religiøs overbevisning som grunnlag for valg av produkt uten "urene" virkestoffer eller hjelpestoffer. SLV svarte på denne måten:

"Statens legemiddelverk (SLV) opplyser at de tidligere har fått spørsmål om å lage en oversikt over legemidler med innholdsstoffer fra dyr, på bakgrunn av at enkelte dyrearter regnes som hellige eller urene i enkelte religioner, og derfor ikke kan inntas. SLV har imidlertid vurdert dette som unødvendig fordi legemidler er unntatt fra religiøse bestemmelser. Det kan forekomme både virkestoff og hjelpestoff utvunnet fra dyr i legemidler. Selv om en fullstendig oversikt over alle innholdstoffene i et preparat er gjengitt i preparatomtalen, er det ofte ikke angitt hvilken dyreart stoffene kommer fra. Det er ikke krav til slik angivelse av dyreart verken i Norge eller resten av Europa.

SLV viser til et møte med muslimske religiøse ledere arrangert av WHO's kontor i Midt-Østen i 1995 for å diskutere i hvilken grad muslimer kan bruke legemidler og næringsmidler som inneholder stoffer fra urene dyr. Møtet konkluderte med at "stoffer som i utgangspunktet er urene endres i fremstillingsprosessen slik at de regnes som rene. Dette gjelder blant annet gelatin. Nesten alle virkestoffer og hjelpestoffer som fremstilles fra dyr går gjennom en prosess som gjør at de regnes som rene i forhold til religiøse bestemmelser. I de få tilfeller der stoffet ikke endres vesentlig, slik som insulin fra svin, gir religionene unntak med den begrunnelse at legemidlene er livsviktige for pasientene." (3).

Referanser
  1. 1. L-Thyrox Hexal 25 Mikrogramm Tabletten Gebrauchsinformation. https://www.hexal.de/patienten/produkte/l-thyrox-hexal#nid_38461 (Lest: 16.1.2019).
  2. 2. Svensk database 2017; spm.nr. 22, ULIC (www.relis.no).
  3. 3. RELIS database 2016; spm.nr. 6703, RELIS Sør-Øst.