Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. per e-post og vi ringer tilbake (kl. 08.30 -15.30).
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 2361, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 11.12.2012

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

P-piller og øvre aldersgrense for røykere

Dato for henvendelse: 11.12.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 2361, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Ved hvilken alder må kvinner som røyker slutte med p-piller?
Det forutsettes at hun ellers er frisk, ikke har blodpropp i familien og har normalt blodtrykk.

SVAR: P-piller (kombinasjonspreparater) skal ikke brukes av kvinner fra 35 år dersom de røyker. Hos disse kvinnene regnes risikoen for blodpropp større enn fordelene ved bruk. Rene gestagenpreparater kan benyttes til kvinner over 35 år som røyker (1-3).
I Metodeboken fra Sex og samfunn (tidligere Klinikk for seksuell opplysning) står følgende om prevensjon til personer over 35 år:
Kvinner kan bruke alle kombinasjonspreparater fra 35 år til de er 50 år hvis det ikke foreligger noen andre medisinske kontraindikasjoner (røyking, overvekt, hypertensjon, iskemisk hjertesykdom eller hjerneslag). Etter fylte 50 år bør kvinnen bruke et preparat som ikke inneholder østrogen (1).

Referanser
  1. 1. Sex og Samfunn. Metodebok 2011: 10. http://www.sexogsamfunn.no/metodebok-ebok/?year=2011 (6. desember 2012).
  2. 2. Statens legemiddelverk. P-piller og fare for blodpropp (publisert 31. oktober 2008). Statens legemiddelverks nettsider http://www.legemiddelverket.no/templates/InterPage____80263.aspx?filterBy=CopyToMedecs (5. desember 2012)
  3. 3. RELIS database 2011; spm.nr. 908 RELIS Sør-Øst. ( www.relis.no/database ) .