Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. per e-post og vi ringer tilbake (kl. 08.30 -15.30).
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 2701, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 14.03.2013

 • RELIS Sør-Øst

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Vitamin B12 - administrasjonsmåter og anafylaksi

Dato for henvendelse: 14.03.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 2701, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En eldre pasient har vitamin B12-mangel, og er nå anemisk bl.a grunnet dette. Hun hadde for få år siden en reaksjon etter i.m injeksjon av vitamin B12, der det etter innleggelse på sykehus ble tolket slik at hun hadde reagert anafylaktisk på injeksjonen. Vil behandling per os med TrioBe kunne gi samme reaksjon?

SVAR: Allergiske reaksjoner er kjente bivirkninger av parenteralt vitamin B12, uansett preparat. Vitamin B12 er en fellesbetegnelse på kobalaminer, en gruppe stoffer med litt forskjellig sammensetning og egenskaper. De B12-forbindelsene som inngår i injeksjonspreparater i Norge er cyanokobalamin og hydroksokobalamin. Bivirkninger av preparatene kan skyldes virkestoffene, hjelpestoffer eller konserveringsmidler som benzylalkohol. Både cyanokobalamin og hydroksokobalamin kan gi allergiske reaksjoner, selv om det beskrives som sjelden (1,2). Vitamin B12 Depot inneholder konserveringsmidlet benzylalkohol (1) som også kan gi allergiske reaksjoner. Betolvex inneholder cyanokobalamin, aluminiummonostearat og sesamolje. Allergiske reaksjoner på parenteral sesamolje kan også forekomme (3).

Det er publisert flere artikler og kasuistikker om strategi for videre behandling hos pasienter som har hatt en allergisk reaksjon på parenteralt vitamin B12. Hudtester som prikktest og interadermal test kan gi svar i en allergiutredning (4,5), men i enkelte tilfeller har prikktest, intradermal test og/eller provokasjonstest vært negative hos pasienter som senere har fått kraftige hypersensitivitetsreaksjoner ved reeksponering (4-8).

Oralt vitamin B12 kan være et alternativ og har fungert i noen tilfeller (5,9), men også disse preparatene kan gi allergiske reaksjoner (6,10). Bytte av injeksjonspreparat med en annen kobalaminforbindelse kan fungere (4,8,11) og noen har kombinert bytte med allergiprofylakse (12), men kryssensitivitet er beskrevet (6,7). Enkelte har forsøkt desensitisering (7,13,14), men det finnes ikke noen standardprotokoll for dette og materialet består bare av noen få rapporter.

Konklusjon
Etter vår vurdering er det en viss risiko for at pasienter som har hatt en allergisk reaksjon på injeksjonspreparat med B12 kan få samme reaksjon på tabletter, dersom vedkommende er allergisk for selve virkestoffet. Det er ingen klare anbefalinger for videre behandling i denne situasjonen. Allergitesting kan bli omfattende og inkludere både prikktest, intradermal test og provokasjonstest av både virkestoffet alene og med det aktuelle preparatet. Allergiske reaksjoner kan opptre sent i forløpet, slik at en vellykket oppstart ikke er noen garanti for at ikke reaksjonen kan komme senere. Risiko for alvorlige bivirkninger må veies opp mot forventet nytte av behandling.

Referanser
 1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Vitamin B12 depot. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 30. november 2012).
 2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Betolvex. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 14. februar 2013).
 3. 3. Rowe RC, Sheskey PJ et al., editors. Handbook of Pharmaceutical Excipients. Sesame oil. www.medicinescomplete.com/ (Søk: 13. februar 2013).
 4. 4. Djuric V, Bogic M, et al. Anaphylactic reaction to hydroxycobalamin with tolerance to cyanocobalamin. Ann Allergy Asthma Immunol 2012; 108: 206-13.
 5. 5. Hovding G. Anaphylactic reaction after injection of vitamin B12. BMJ 1968: 102.
 6. 6. James J, Warin R. Sensitivity to cyanocobalamin and hydroxocobalamin. BMJ 1971: 262.
 7. 7. Caballero MR, Lukawska J, et al. Allergy to vitamin B12: two cases of successful desensitization with cyanocobalamin, Allergy 2007; 62 (11): 1341-2.
 8. 8. Vidal C, Lorenzo A. Anaphylactoid reaction to hydroxycobalamin with tolerance of cyanocobalamin. Postgrad Med J 1998; 74: 702.
 9. 9. Bilwani F, Adil AN, et al. Anaphylactic reaction after intramuscular injection of cyanocobalamin (Vitamin B12) a case report. J Pak Med Assoc 2005; 55 (5): 217-9.
 10. 10. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) TrioBe. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 12. mai 2010).
 11. 11. Moloney FJ, Hughes R, et al. Type I immediate hypersensitivity reaction to cyanocobalamin but not hydroxycobalamin. Clin Exp Dermatol 2008; 33: 412-4.
 12. 12. Tordjman R, Genereau T, et al. Reintroduction of vitamin B12 in 2 patients with prior B12-induced anaphylaxis. Eur J Haematol 1998; 60: 269-70.
 13. 13. Kartal O, Gulec M, et al. Vitamin B12 allergy and successful desensitisation with cyanocobalamin: a case report.
 14. 14. Branco-Ferreira M, Clode MH, et al. Anaphylactic reaction to hydroxycobalamin. Allergy 1997; 52: 118-9.