Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00
Telefontid: 08:30 - 16:00 hverdager.
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 5172, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 21.01.2015

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Tidligere blodpropp og lokalbehandling med østradiol

Dato for henvendelse: 21.01.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 5172, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Kvinne i 50-årene med blødningsforstyrrelse og lichen sclerosus et atrophicus. Mye sårhet nedentil. To svangerskap. Sier hun fikk blodpropp i lungen for ca. 15 år siden mens hun brukte Microgynon (levonorgestrel og etinyløstradiol) og skal ha hatt en "liten blodpropp" etter fødsel for vel 10 år siden. Kjenner ikke selv til om hun har vært sjekket for koagulopatier. Lege spør om hun kan få Vagifem (østradiol) som lokalbehandling.

SVAR: Systemisk absorpsjon ved vaginal administrasjon av østrogen
Vaginalt administrert østrogen kan absorberes og gi systemiske effekter. For de aktuelle doseringsformene (krem, vaginaltabletter, ring) gitt i anbefalte doser, er imidlertid absorpsjonen så lav at målt serumkonsentrasjon av østradiol ligger innenfor normalt postmenopausalt serumnivå (< 50pmol/L) (1-5). Dosene som brukes i slike preparater er lavere enn i orale preparater. Normalt tas også vaginalt østrogen kun enkelte dager i uken. Det er mulig østriol absorberes i noe lavere grad enn østradiol (2). Vagifem inneholder østradiol. For østradiol er den vaginale dosen bare noen få prosent av den orale dosen, mens forskjellen mellom vaginal og oral dose er mindre for østriol. I de fleste studiene hvor man har målt serumkonsentrasjonen av østrogen ved bruk av vaginaltabletter/vagitorier med lave doser, har konsentrasjonene vært innenfor det normale postmenopausale nivået. En viss initial økning i serumkonsentrasjonen av østradiol er målt ved vaginal administrasjon, men absorpsjonen avtar tilsynelatende etter noen uker (3).

Risiko for tromboemboli
I 2013/2014 ble preparatomtaler for alle doseringsformer av østrogenholdige preparater, også lokalt virkende, harmonisert. Dermed ble også vaginale doseringsformer kontraindisert ved tidligere eller pågående tromboembolisk sykdom og kjente trombofile forstyrrelser (4,5). Det fremgår imidlertid av preparatomtalene for både vaginalt administrert Vagifem og Ovesterin at advarsler og forsiktighetsregler er basert på data med orale østrogener, og at relevans for lokalbehandling er ukjent. Det antas at sannsynlighet for og eventuell alvorlighetsgrad av tilstander som tromboembolisk sykdom er betydelig lavere ved lokal administrasjon i vagina enn ved systemisk behandling (5,6).

I aktuelle tilfelle skal kvinnen ha hatt en lungeemboli mens hun brukte Microgynon (etinyløstradiol 30 mikrogram), og en liten blodpropp ifm. fødsel noen år senere. Vi antar at risiko ved lokalbehandling med østradiol er minimal, men det er også mulig å teste henne for de vanlige risikofaktorene samt ta en nøyere familieanamnese som beskrevet i (6, vedlagt). Dersom bruk er indisert, synes vaginaltabletter med østradiol (Vagifem) å gi lavere systemisk absorpsjon enn vaginalkrem og -tabletter med østriol (Ovesterin). Lavest mulig dose og intermitterende bruk vil ytterligere redusere en ev. risiko. Det er kvinnen i samråd med sin lege og etter god informasjon, som må ta beslutning om effekten på postmenopausale symptomer, i dette tilfelle vaginal sårhet, oppveier en, muligens bare teoretisk, risiko for tromboemboli.

Konklusjon
Det er ikke avklart om eller i hvilken grad vaginal administrasjon av østrogen påvirker risiko for tromboemboli, men risikoen vurderes å være minimal eller ikke-eksisterende fordi lav systemisk absorpsjon og lange doseringsintervall neppe gir økning i østradiolnivå utover normalområdet for postmenopausale kvinner.

Referanser
  1. 1. Lynch C. Vaginal estrogen therapy for the treatment of atrophic vaginitis. J Womens Health (Larchmt) 2009;18(10):1595-1606.
  2. 2. Ewies AA, Alfhaily F. Topical vaginal estrogen therapy in managing postmenopausal symptoms: a reality or a gimmick? Climacteric 2010;13(5):405-18.
  3. 3. Bachmann G, Santen RJ. Vaginal atrophy. In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 04.04.2014).
  4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Vagifem. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 26.03.2014).
  5. 5. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Ovesterin. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 12.06.2014).
  6. 6. Myhr K. Kombinerte hormonelle prevensjonsmidler (”p-piller”) - hjelpemidler for deg som forskriver. http://relis.no/Aktuelt/Arkiv/2014 (Publisert 13. juni 2014).