En gruppe danske og franske forskere har studert effekten av ibuprofen på det endokrine systemet hos menn. Studien, «Ibuprofen alters human testicular physiology to produce a state of compensated hypogonadism» av David Møbjerg Kristensen et al., peker på en mulig assosiasjon mellom menns bruk av ibuprofen og endring av hormonbalansen (1). Studien har fått mye oppmerksomhet i media og er blant annet omtalt av NRK, TV2, Dagbladet og forskning.no.

Resultatene fra studien tyder på at ibuprofen kan påvirke testosteronproduksjonen og muligens påvirke fertiliteten hos menn ved langtidsbruk.

Den danske Lægemiddelstyrelsen har publisert en vurdering av studien, og RELIS legger denne vurderingen til grunn for vårt ståsted(2). Lægemiddelstyrelsen vurderer at studien er for liten til å trekke endelige konklusjoner, og at den ikke umiddelbart gir opphav til bekymring i forhold til menns bruk av ibuprofen. De understreker at menn fortsatt kan bruke ibuprofen i henhold til dosering og indikasjoner som oppgitt i preparatomtalen.

Lægemiddelstyrelsen vil sammen med de øvrige EU-landene se nærmere på studien, og på øvrig litteratur på området, og på bakgrunn av dette vurdere eventuelle konsekvenser.

Generelt bør ibuprofen brukes i så kort tid og i så lav dose som mulig. Vi fremholder at paracetamol er førstevalg ved behov for en smertestillende og/eller febernedsettende medisin.

Vurderingen til Lægemiddelstyrelsen kan leses her: https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2018/laegemiddelstyrelsens-vurdering-af-nyt-studie-om-brug-af-ibuprofen-og-risiko-for-aendring-af-hormonbalancen-hos-maend/