Studien er en systematisk gjennomgang av 19 internasjonale, kliniske behandlingsretningslinjer. Det viste seg å være stor forskjell på retningslinjene når det gjaldt hvilke bivirkninger som ble nevnt. Alle retningslinjene diskuterte risiko for suicidalitet, men mange retningslinjer ga lite eller ingen informasjon om risiko for andre typer bivirkninger. Det er ingen etablert standard for hva en retningslinje bør inneholde av bivirkningsinformasjon.