Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2005; spm.nr. 1072, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 16.09.2005

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Eukalyptushonning NAF og Rigabalsam og honning NAF og bruk hos barn

Dato for henvendelse: 16.09.2005

RELIS database 2005; spm.nr. 1072, RELIS Øst.

SPØRSMÅL: Hvorfor er Eukalyptushonning NAF og Rigabalsam og honning NAF merket "Gis ikke til barn"?
Er det på grunn av etanolinnhold?

SVAR: 100 g Eukalyptushonning NAF inneholder: levomentol 0,2 g, rasemisk kamfer 0,2 g, eukalyptusolje 0,4 g, senegadiluendum 1,9 g, honning 50 g, etanol (96%) 8,6 g, sukrose 14,7 g og renset vann til 100g (1).

100 g Rigabalsam og honning NAF inneholder: 46 g honning, glycerol (85%) 4 g, timianolje 0,03g, mynteolje 0,1 g, lavendelolje 0,25 g, tinctura croci 0,25 g, tinctura myrrhae 0,25 g, spiritus fortis 7,5 g og renset vann til 100 g (2).

Begge produktene inneholder relativt store kvantum av honning. Honning kan være kontaminert med sporer av Clostridium botulinum, som kan medføre botulismeforgiftning hos spe- og småbarn under 12 måneder (3).

Etanolmengden i disse produktene er beregnet til og ikke være skadelig for barn ved vanlig dosering.

De andre innholdsstoffene i produktene er ikke vurdert.

Konklusjon
Eukalyptushonning NAF og Rigabalsam og honning NAF merket "Gis ikke til barn", fordi begge produktene inneholder honning som kan inneholde Clostridium botulinum. Mengden av etanol i disse produktene er ikke stor nok til å kunne frarådes for bruk hos barn.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2005; spm.nr. 3273, RELIS Vest. (www.relis.no)
  2. 2. Rigabalsam og honning, mikstur. NAFs formelsamling 1980.
  3. 3. Natural Medicines Comprehensive Database. Honey http://www.naturaldatabase.com/ (20. september 2005).