Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 1615, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 21.08.2006

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Botulinumtoksin og amming

Dato for henvendelse: 21.08.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 1615, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Lege ønsker å sette en injeksjon med botulinumtoksin på kvinne som ammer for behandling av smerter ifm. nakkeskade. Spør om ev. risiko.

SVAR: Det foreligger ingen rapporter på bruk av botulinumtoksin hos kvinner som ammer (1). Det foreligger imidlertid en kasuistikk der en kvinne med botulisme fortsatte å amme under hele sykdomsforløpet og der det ikke ble påvist toksin i brystmelken (2).

Botulinumtoksin forventes ikke å gå over i systemisk sirkulasjon og dermed heller ikke over i brystmelk. Det innebærer derfor sannsynligvis ingen risiko for barnet om moren ammer (1,2).

Referanser
  1. 1. Briggs GG, Freeman RK et al, editors. Drugs in pregnancy and lactation. A reference guide to fetal and neonatal risk 2005; 7th ed.: 175.
  2. 2. Hale TW, editor. Medications and mothers' milk: A manual of lactational pharmacology 2004; 11th ed.: 97.