Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 1638, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 25.08.2006

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Bruk av sertralin i tidlig graviditet

Dato for henvendelse: 25.08.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 1638, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Pasient gravid i uke 4 har brukt sertralin 50 mg x 1 (Zoloft) frem til nå. Lege lurer på risiko ved graviditet. Sertralin er seponert.

SVAR: For sertralin er dagens dokumentasjon begrenset, men de data som foreligger tilsier ikke at det er økt risiko for misdannelser ved bruk i tidlig graviditet (1).

I det svenske fødselsregisteret finns det 1888 barn, hvis mødre har brukt sertralin i tidlig graviditet. 42 av barna hadde en misdannelsesdiagnose (2,2%), som er en lav frekvens. 14 barn hadde hjertefeil som er som forventet tall. Ett barn hadde gommespalte och ett leppespalte. 11 barn hadde hypospadi (forventet antall 4 ), ett hydronefrose, 4 polydaktyli. Ett barn hadde Downs syndrom och ett trisomi 18, de andre misdannelsene var relativt små (1).

Fra den dokumentasjonen som foreligger per idag for SSRI og risiko ved bruk i tidlig graviditet, er det paroksetin som skiller seg negativt ut. Det er sett en øket risiko for medfødte hjertemisdannelser, først og fremst ventrikkel-septum defekt (VSD). Mekanismen bak den mulige virkningen av paroksetin på fosterhjertet er ikke kjent (2).

Referanser
  1. 1. Källen B, Källen K. Läkemedel och fosterskador. http://www.janusinfo.se/gravreg/ (25. aug 2006).
  2. 2. Glaxo Smith Kline. Study No.: EPIP083. Preliminary report on bupropion in pregnancy and the occurrence of cardiovascular and major congenital malformation. http://ctr.gsk.co.uk/Summary/paroxetine/studylist.asp (sist oppdatert 13.12.05)