Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 1714, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 11.10.2006

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Legemiddelindusert cholecystitt (galleblærebetennelse)?

Dato for henvendelse: 11.10.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 1714, RELIS Øst

SPØRSMÅL: 75 år gammel kvinne med sarkoidose, hypotyreose, diabetes, hypertensjon og hyperlipidemi. Bruker Glucophage® (metformin), Levaxin® (levotyroxin), amlodipin, lansoprazol, simvastatin og Detrusitol ®(tolterodin). Pasienten fikk ultralydverifisert cholecystitt, men intet gallekonkrement. Kan cholecystitten skyldes pasientens medisiner?

SVAR: Hos 5-10% av pasientene med akutt cholecystitt finner man ikke gallestein ved kirurgi. Såkalt akalkuløs cholecystitt er spesielt assosiert med alvorlige traumer eller brannskader, etter lange fødsler og postoperativt ved større kirurgiske inngrep. Andre disponerende faktorer er vaskulitter, obstruerende adenocarcinom i galleblæren, diabetes mellitus, torsjon av galleblæren, enkelte parasitt- og bakterielle infeksjoner. Akalkuløs cholecystitt kan også ses ved en rekke systemiske sykdommer, bl.a ved sarkoidose og kardiovaskulær sykdom (1). Pasienten har flere av de aktuelle predisponerende tilstandene som er beskrevet over.

Legemiddelindusert cholecystitt er i litteraturen beskrevet for enkelte legemidler. Bl a nevnes mulig assosiasjon til tiazider, ceftriaxon og floxuridin. Cholecystitt er ikke beskrevet som bivirkning assosiert med pasientens legemidler (2).

Det er gjort søk i PubMed uten av vi har funnet sammenheng mellom aktuelle legemidler og cholecystitt.

Ved søk på pasientens legemidler i WHO's internasjonale bivirkningsdatabase finner vi kun en rapport på cholecystitt assosiert med bruk av Levaxin® (levotyroxin) (3). WHO's bivirkningsdatabase er et spontanrapporteringssystem, og kan derfor ikke benyttes alene til å fastslå årsakssammenheng mellom legemiddel og bivirkning.

Konklusjon
Vi har ikke funnet assosiasjon mellom pasientens legemidler og cholecystitt.
Pasientens sarkoidose, diabetes og kardiovaskulære sykdom er alle predisponerende faktorer for akalkuløs cholecystitt.

Referanser
  1. 1. Kasper DL, Braunwald E et al, editors. Harrison's principles of internal medicine 2004; 16th ed.: 1885.
  2. 2. Aronson JK, editor. Meyler's side effcts of drugs 2000; 14th ed.: 667, 823, 1549.
  3. 3. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 12. okt 2006.