Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2007; spm.nr. 1914, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 06.02.2007

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Von Willebrands sykdom og diklofenak øyedråper

Dato for henvendelse: 06.02.2007

RELIS database 2007; spm.nr. 1914, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Kan personer med von Willebrands sykdom type 1 bruke diklofenak øyedråper?

SVAR: Systemisk effekter ved oftalmisk bruk av et NSAID har forekommer sjeldent, men har et fåtall ganger vært rapportert og bidratt til bronkial astma (1).

Diklofenak øyedråper kan brukes enten før eller etter operasjoner. Dosering og varighet av behandlingen varierer ut fra alvorlighetsgrad, men opptil 14 dagers behandling er oftest tilstrekkelig. Normal dosering er 1 dråpe 4-5 ganger daglig, hvis en dråpe tilsvarer 0,05 ml, tilsvarer dette 0,05 mg. Eventuell systemisk konsentrasjon av diklofenak blir svært lav og risiko for blødningstendens blir dermed minimal.

De fleste med von Willebrands sykdom type 1 er lite plaget. Mange vet ikke at de har tilstanden, og det eneste symptomet kan være uvanlig stor blødning etter skader, tanntrekking eller operasjoner. Hyppige neseblødninger er vanlig, og kvinner har ofte kraftige blødninger ved menstruasjon og fødsel (3).

Det vil være nyttig for oss med en tilbakemelding om det går som vanlig eller om det ses tendens til økt lokal blødning, da konsentrasjonen av diklofenak vil være høyere lokalt enn systemisk.

Konklusjon
Vi mener at pasienter med von Willebrands sykdom type 1 kan bruke diklofenak øyedråper. Eventuell systemisk konsentrasjon av diklofenak etter oftalmisk bruk er svært liten og risiko for blødningstendens er minimal.

Referanser
  1. 1. Gaynes BI, Fiscella R. Topical nonsteroidal anti-inflammatory drugs for ophthalmic use: A safety review. Drug Safety 2002: 25(4): 233-250.
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Voltaren Ophta. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 06.07.2006).
  3. 3. Norsk elektronisk legehåndbok. http://www.legehandboka.no/ (08.02.2007).