Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2007; spm.nr. 2453, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 13.11.2007

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Raniditin og sædkvalitet

Dato for henvendelse: 13.11.2007

RELIS database 2007; spm.nr. 2453, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Lege spør om raniditin forringer sædkvaliteten.

SVAR: Av relevante bivirkninger er det rapportert sjeldne tilfeller av impotens og gynekomasti med positiv reeksponering ved bruk av ranitidin (1). Insidensen er ikke forskjellig fra den generelle befolkning. I 1982 ble det publisert et klinisk materiale på 300.000 menn som fikk ranitidin som viste at ranitidin ikke hadde effekt på impotens. Rantidin har også vært brukt hos pasienter med cimetidinindusert impotens og gynekomasti uten tilbakekomst av symptomer (2). Raniditins effekt på mannens kjønnsdrift ble undersøkt hos 20 menn med kronisk magesår. Elleve pasienter ble behandlet med ranitidin 150 mg x 2 og ni pasienter fikk placebo. Raniditin og placebo påvirket ikke testosteron-, LH-, FSH- eller prolaktinnivåer. Ingen signifikante forskjeller ble funnet på spermkonsentrasjon, motilitet eller morfologi (3).

Konklusjon
Raniditin synes å ha liten eller ingen effekt på sædkvalitet.

Referanser
  1. 1. McEvoy GK, editor. The AHFS Drug Information 2006. Bethesda, MD: American Society of Health-System Pharmacists; 2006. Electronic version, (2007).
  2. 2. Klasco RK (Ed): Ranitidin (Drug Evaluation). DRUGDEX® System (electronic version). Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (14.11.2007).
  3. 3. Wang C, Wong KL et al. Ranitidine does not affect gonadal function in man. Br J CLin Pharmacol 1983; 16(4): 430-2.