Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2007; spm.nr. 2498, RELIS Øst

Publisert: 05.12.2007

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Innsetting av stikkpiller

Publisert: 05.12.2007

RELIS database 2007; spm.nr. 2498, RELIS Øst.

SPØRSMÅL: Finnes det noen regler for hvilken vei en stikkpille skal settes inn i rektum. Spiss ende først, eller butt ende først? Farmasøyt får stadig dette spørsmålet av sykepleiere/hjelpepleiere, og meningene om hvordan dette skal gjøres er ifølge farmasøyten todelt.

SVAR: RELIS har også tidligere mottatt tilsvarende spørsmål, men uten å komme til noen endelig konklusjon.

Det ble i 2003 gjort en ny gjennomgang av felleskatalogtekster, preparatomtaler og tilgjengelige pakningsvedlegg for noen av legemidlene som finnes i stikkpilleform, spesielt analgetika, migrenemidler og antiemetika. I en rekke tilfeller er det kun angitt at "stikkpillen føres inn i endetarmen". For Panodil (paracetamol) stikkpiller står det imidlertid "Innføres i endetarmen med den flate enden først".

Blant helsepersonell hevder enkelte at stikkpillen skal innføres med den bredeste enden først for å hindre at stikkpiller "faller ut igjen". Noen torpedoformede stikkpiller er dog laget slik at de er tydelig bredest ved basis av spissen og smalner mot den butte enden. Dette skulle tilsi at slike stikkpiller, enten man mener den butte eller den spisse enden skal inn først, bør settes inn med spissen først. Blant annet er Imigran (sumatriptan) stikkpiller utformet slik, men vi har ikke funnet informasjon om hvordan de skal settes inn. Andre vil hevde at en spiss ende er lettere å innføre i endetarmen enn en butt/flat ende, og at den butte/flate enden er lettere å trykke på når stikkpillen skal føres inn.

Øvrige momenter som har vært trukket frem er hvorvidt det har betydning for absorpsjon og effekt hvor langt inn i endetarmen stikkpillen settes. Anatomiske forhold som muskulatur i tarmveggen, som ved kontraksjon kan føre stikkpillen videre innover i endetarmen, er også hørt nevnt.

Vi har kontaktet Farmasøytisk Institutt ved Universitetet i Oslo som ikke har sett dokumentert noe sted hvilken vei en stikkpille (spesielt de som er torpedoformet) skal innføres i endetarmen, men antar at det har virket opplagt. De mener at sunn fornuft tilsier at den spisse enden skal føres inn først, men dersom noen ønsker å gjøre det motsatt, og det ikke foreligger konkrete anvisninger for det gjeldende preparat, får det være opptil den enkelte. Den aktuelle problemstillingen er forøvrig også en gjenganger blant studentene på Farmasøytisk Institutt.

I en kommentar i Läkartidningen i 2006 mener en lege at stikkpiller bør innføres med den spisse enden først, og at innføring med den butte enden først er en myte som er oppstått (1). Han mener at innføring med den spisse enden først vil medføre mindre ubehag for pasienten.

I en artikkel publisert i 2007 mener forfatterne at årsaken til at stikkpiller anbefales å innføres med butt ende først baserer seg på en studie publisert i Lancet i 1991. De mener imidlertid at denne studien ikke er av god kvalitet, og at det ikke finnes andre studier som støtter konklusjonen om at stikkpiller bør innføres med butt ende først (2).

Konklusjon
Det finnes ikke retningslinjer for hvilken ende av en stikkpille som skal settes inn først. Stikkpiller har også forskjellig utforming. Stikkpiller kan altså settes inn på den måten som passer best for pasienten. Det viktigste spørsmål må være om stikkpilleformen av et legemiddel gir forutsigbar (og tilstrekkelig) serumkonsentrasjon til å kunne gi ønsket effekt.

Referanser
  1. 1. Embring E. Hur skall stolpiller användas korrekt? Lakartidningen 2006; 103(7): 481.
  2. 2. Bradshaw A, Price L. Rectal suppository insertion: the reliability of the evidence as a basis for nursing practice. J Clin Nurs 2007; 16(1): 98-103.