Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2009; spm.nr. 3765, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 22.09.2009

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Hevelse og spider nevi som bivirkning av terbinafin

Dato for henvendelse: 22.09.2009

RELIS database 2009; spm.nr. 3765, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Kvinne har brukt Lamisil (terbinafin) mot neglesopp. Raskt etter oppstart fikk hun spider nevi på overkroppen og etter ca. en måned utviklet hun hevelse i kinn og rundt øyne. Laktat dehydrogenase (LD) var 290, forøvrig var blodprøver normale. Lamisil ble seponert. Hevelsen er blitt bedre, men hun er fortsatt hoven rundt øynene og har spider nevi. Kan dette være bivirkninger av terbinafin?

SVAR: Hevelse i ansikt kan oppfattes som ødem eller angioødem. I preparatomtalen til Lamisil står angioødem beskrevet som en svært sjelden bivirkning (1). Den lange varigheten av hevelsen taler imidlertid mot at det er et angioødem, fordi et angioødem vanligvis forsvinner i løpet av 24-48 timer (2).

Spider nevi er blodkar i huden som ser ut som små, røde "stjerner". Nomenklaturen på området er ikke helt enkel; teleangiektasi er en hovedterm, og både spider teleangiektasier og "acquired nevoid teleangiectasia" beskriver liknende hudforandringer. Teleangiektasier sees ved en rekke sykdomstilstander som primære hudlidelser, systemiske autoimmune lidelser (systemisk lupus erythematosus, sklerodermi og dermatomyositt) og ved hyperøstrogene tilstander som pubertet, graviditet og kronisk leversykdom. Det er også beskrevet teleangiektasier som det første kliniske symptomet på Grave´s sykdom (3).

Det er gjort søk i bivirkningslitteratur og på nett, og ikke funnet at spider nevi er beskrevet som noen bivirkning av terbinafin. Ved søk i WHO´s bivirkningsdatabase ble det funnet to rapporter på spider nevi ved bruk av terbinafin. I begge rapportene var imidlertid spider nevi beskrevet som ett av flere symptomer på alvorlig leversykdom (4).
I preparatomtalen til Lamisil står det at preparatet kan disponerer for utbrudd og forverring av kutan og systemisk lupus erythematosus (1). Siden spider nevi kan opptre ved systemisk lupus erythematosus, bør det undersøkes om pasienten kan ha en autoimmun tilstand eller forhøyede østrogennivåer av annen grunn. Hvis leverprøver er normale, og ikke tidligere har vært patologiske er det lite som tyder på alvorlig levercelleskade. S-LD er en uspesifikk indikator på celleskade og en mulig feilkilde er in vitro hemolyse i prøven som kan gi falskt for høye verdier.

Konklusjon
Spider nevi eller teleangiektasier er ikke beskrevet som bivirkning av terbinafin. En slik sammenheng kan imidlertid ikke utelukkes. Tilfellet er meldt som en bivirkning.


Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Lamisil. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 18.02.2009).
  2. 2. Bingham CO. An overview of angioedema. Up To Date. http://uptodate.com (Sist endret mai 2009).
  3. 3. Casadio R, Santi V Mirici-Cappa F et al. Teleangiectasia as a presenting sign of Grave´s disease. Hormone Research 2008; 69: 189-92.
  4. 4. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 24.09.2009.