Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1995; spm.nr. 123, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 28.11.1995

 • RELIS Sør

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Borsyre til øreskylling ved otitis media

Dato for henvendelse: 28.11.1995

RELIS database 1995; spm.nr. 123, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En lege ønsker litteratur om bruk av borsyre til øreskylling ved otitis media hos et spebarn, og opplysninger om det er noen risiko forbundet med slik bruk.

SVAR: Det er foretatt gjennomgang av tilgjengelige oppslagsverk og søk i databasene Medline, Embase Drugs & Pharmacology og Micromedex (1-9).
Borsyre ble tidligere mye brukt i legemidler, men på grunn av forgiftningsrisiko, er det i flere land innført restriksjoner på bruken (1). Det er noe litteratur som beskriver bruk av borsyre ved otitis externa (2,3) og otitis media (4,5). Borsyrepreparater ser ut til å ha vært i bruk først og fremst ved otitis externa, men er i dag stort sett erstattet av antibakterielle midler, evt. i kombinasjon med steroider, samt andre behandlingsformer.

I følge Giftinformasjonssentralen (10) skulle det være relativt liten risiko for toksisitet forbundet med bruk av borsyre til øreskylling hvis huden/trommehinnen er intakt og kontakttiden med legemidlet er relativt kort. Etterskylling med vann vil kunne redusere faren for forgiftninger ytterligere. Bruk av borsyre hvis huden ikke er intakt er forbundet med høyere toksisitetsrisiko fordi stoffet da lettere vil kunne absorberes.
Bruk av borsyre til barn under 3 år anbefales ikke (10).

Referanser
 1. 1. Norges Apotekerforening. Rundskriv nr 5/82.
 2. 2. Micromedex Database 1974-1995; vol 86: Drug Evaluation Monographs.
 3. 3. Slack RWT. A study of three preparations in the treatment of otitis externa. J Laryn Otol 1987; 101: 533-5.
 4. 4. Browning GG, Picozzi GL et al. Controlled trial of medical treatment of active chronic otitis media. BMJ 1983; 287: 1024.
 5. 5. Kristensen S. Spontanous healing of traumatic tympanic membrane perforations in man: A century of experience. J Laryn Otol 1992; 106: 1037-50.
 6. 6. Herfindal E, Gourley DR et al, editors. Clinical pharmacy and therapeutics 1992; 5th ed.: 802-6.
 7. 7. Mandell GL, Bennett JE et al, editors. Infectious diseases 1995 4th ed.: 579-83.
 8. 8. Medline Database. Utskrift av litteratursøk.
 9. 9. Embase Drugs & Pharmacology. Utskrift av litteratursøk.
 10. 10. Giftinfomasjonssentralen, pers. medd.