Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2000; spm.nr. 1491, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 22.08.2000

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Zyprexa, øresus og hypotensjon

Dato for henvendelse: 22.08.2000

RELIS database 2000; spm.nr. 1491, RELIS Sør

SPØRSMÅL: Kan Zyprexa (olanzapin) gi øresus eller ortostatisk hypotensjon?
En lege kontakter oss fordi en pasient fikk sus i venstre øre etter bruk av Zyprexa. Behandlingen er stoppet og pasientens plager er blitt bedre. Pasienten fikk samtidig påbegynt antihypertensiv behandling.

SVAR: Svimmelhet og ortostatisk hypotensjon er angitt som vanlige bivirkninger av Zyprexa ® (Olanzapin) (1, 2). Tinnitus er vanlige plager og årsakene er ofte lite kjent (3). Siden plagen kun var lokalisert til ett øre kan også lokale forhold i øret (lukket tuba Eustaki, sekretorisk otitt) være årsak til plagen. Flere legemidler kan gi tinnitus selv om vi ikke har funnet opplysninger spesielt for olanzaprin. For eksempel er det ved Imipramin-bruk rapportert å kunne opptre tinnitus, men det gikk spontant tilbake etter noen uker tross vedvarende behandling (4).

Referanser
  1. 1. FASS Läkemedel i Sverige 2000: 1475-6.
  2. 2. Felleskatalog 2000: 1771-2.
  3. 3. Isselbacher KJ et al. (Eds). Harrison's Principles of Internal Medicine. 1994. 13 Ed. Vol 1: 115-6.
  4. 4. Dukes MNG, editor. Meyler's Side Effects of Drugs 1996; 13th ed.: 51