Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2000; spm.nr. 1512, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 16.02.2000

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Interaksjon mellom Johannesurt og p-piller

Dato for henvendelse: 16.02.2000

RELIS database 2000; spm.nr. 1512, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En lege har fått forespørsel fra en pasient om det foreligger interaksjon mellom Johannesurt (hypericum perfpratum) og p-piller.

SVAR: RELIS har tidligere mottatt henvendelse om interaksjon mellom legemidler og Johannesurt (1,2). Det foreligger begrenset dokumentasjon i litteraturen, men nylig er det publisert en oversikt over mulige interaksjoner mellom legemidler og plantemedisin (3). Her anføres det interaksjon mellom Johannesurt og kombinasjons-p-piller med innhold av etinyløstradiol og desogestrel. Marvelon er en slik p-pille, som inneholder disse hormoner. Gjennombruddsblødning er oppført som mulig effekt. Vi kan ikke vurdere hvor godt dokumentert denne interaksjonen er og om den også kan gjelde for andre p-piller.
Andre legemidler, blant annet MAO hemmere og serotonin opptakshemmere, synes også å gi interaksjon med Johannesurt (4).

Det er beskrevet interaksjon mellom Johannesurt og p-piller, med opptreden av gjennombruddsblødning (3).

Referanser
  1. 1. RELIS database 1998; sp.nr. 1083, RELIS Sør.
  2. 2. RELIS database 1999; sp.nr. 1300, RELIS Sør.
  3. 3. Fugh-Berman A. Herb-drug interactions. Lancet 2000; 355: 134-8.
  4. 4. Newall CA et al. Herbal Medicines. A Guide for Health-care Professionals 1996: 230-1.