Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2002; spm.nr. 1828, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 08.02.2002

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Morfinliknende analgetika og dårlig spermiekvalitet

Dato for henvendelse: 08.02.2002

RELIS database 2002; spm.nr. 1828, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En lege ønsker nærmere opplysninger om det er rapportert at morfinliknende analgetika kan gi redusert spermiekvalitet. Bakgrunn for spørsmålet er to mannlige pasienter som bruker eller nylig har brukt tramadol for kroniske smertetilstander og hvor det nå er fastslått at de har dårlig sædkvalitet. Legen er kjent med at morfinmisbrukere kan få nedsatt spermiekvalitet, og vil vite om dette også er kjent ved terapeutisk bruk av slike legemidler.

SVAR: Ved gjennomgang av relevante oppslagsverk og søk i både medisinske databaser og spesielle bivirkningsdatabaser har vi ikke funnet rapportert at terapeutisk bruk av tramadol eller andre opioidanalgetika kan medføre redusert sædcellekvalitet eller liknende bivirkninger.

Referanser