Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2003; spm.nr. 2139, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 26.08.2003

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Opplysninger om Doxilek

Dato for henvendelse: 26.08.2003

RELIS database 2003; spm.nr. 2139, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En pasient som har vært på behandlingsreise i utlandet har fått anbefalt et preparat som heter Doxilek, calci doblesi 500mg fra det polske firmaet Lek. Finnes dette eller noe tilsvarende i Norge?

SVAR: Doxilek som inneholder calcium dobesilate (engelsk navn) finnes ikke på markedet i Norge. Det er registrert i en del mellom- og østeuropeiske land, blant annet i Tyskland under navnet Dexium (firma Sanofi Synthelabo). Det brukes ved tilstander som kjennetegnes av skjøre, perifere blodårer, og brukes blant annet av pasienter som lett får hematomer (blåmerker) (1-3).

Så vidt vi kan se har vi heller ikke noe tilsvarende preparat her i landet, og valg av annen behandling vil selvfølgelig avhenge av hvilken sykdom/problem den aktuelle pasienten har. Dersom pasienten gjerne vil bruke akkurat dette preparatet, kan det skaffes ved at vedkommendes norske lege søker om registreringsfritak på samme måte som for andre legemidler som er uregistrert i Norge.

Referanser
  1. 1. Index Nominum. Calcium Dobesilate (Rec.INN). MICROMEDEX® Healthcare Series Vol. 117 expires 9/2003.
  2. 2. Sweetman SC, editor. Martindale. The Complete Drug Reference 2002; 33rd ed.: 1588.
  3. 3. Rote Liste (Tyskland) 2002: 67 100.