Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2004; spm.nr. 2400, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 07.09.2004

 • RELIS Sør

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Kvetiapin til barn med bipolar lidelse

Dato for henvendelse: 07.09.2004

RELIS database 2004; spm.nr. 2400, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En lege ved BUP ønsker opplysninger om bruk av Seroquel (kvetiapin) til barn med bipolar lidelse.

SVAR: Effekt og sikkerhet ved bruk av kvetiapin hos barn under ikke fastslått og offisielle doseringsanbefalinger finnes derfor ikke.
Vi har ved søk i databasene Medline og Embase Drugs & Pharmacology funnet referanser til noen artikler/kasuistikker som er oversendt spørsmålsstiller (1-10).

Referanser
 1. 1. Schaller JL, Behar D. Quetiapine for refractory mania in a child. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 1999; 38 (5): 498-9.
 2. 2. Kulaksizoglu IB, Polat A. Quetiapine for Mania With Wilson's Disease. Psychosomatics 2003; 44 (5): 438-9.
 3. 3. Ozcan ME et al. Weight gain and improvement with quetiapine in bipolar I disorder. A case report. Progress in Neuro-psychopharmacology & Biological Psychiatry 2004; 28 (2): 413-5.
 4. 4. McConville B et al. Long-term safety, tolerability and clinical efficacy of quetiapine in adolescents: an open-label extension trial. Journal of Child & Adolescent Psychopharmacology 2003; 13 (1): 75-82.
 5. 5. Delbello MP et al. A double-blind, randomized, placebo-controlled study of quetiapine as adjunctive treatment for adolescent mania. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 2002; 41 (10): 1216-23.
 6. 6. Catapano-Friedman L. Effectiveness of quetiapine in the management of psychotic depression in an adolescent boy with bipolar disorder, mixed, with psychosis. Journal of Child & Adolescent Psychopharmacology 2001; 11 (2): 205-6.
 7. 7. Findling RL, McNamara NK. Atypical antipsychotics in the treatment of children and adolesscents: clinical applications (review). Journal of Clinical Psychiatry 2004; 65 (Suppl. 6): 30-44.
 8. 8. Kowatch RA, Delbello MP. The use of mood stabilizers and atypical antipsychotics in children and adolescents with bipolar disorders. CNS Spectrums 2003; 8 (4): 273-280.
 9. 9. Weizman R, Weizman A. Use of atypical antipsychotics in mood disorders. Current Opinion in Investigational Drugs 2001; 2 (7): 940-5.
 10. 10. Padla D. Quetiapine resolves psychotic depression in an adolescent boy. Journal of Child & Adolescent Psychopharmacology 2001; 11(2): 207-8.